Trubadur 4-1(45-46)/2007-08  

Bel Canto w Krakowie

Książka Jacka Chodorowskiego jest podsumowaniem i udokumentowaniem czteroletniej działalności Fundacji Czardasz, prowadzonej przez Ewę Wartę-Śmietanę. Działalność Fundacji wpisała się już w krajobraz muzyczny Krakowa, zaproszenie Fundacji na spotkania organizowane przynajmniej raz w miesiącu przyjęło kilkudziesięciu artystów polskich, tych znanych i uznanych, sławnych, z ogromnym dorobkiem artystycznym, jak też młodszych, zaczynających dopiero swoje spotkania ze sceną i publicznością, doświadczających swoich pierwszych sukcesów. Działalność Fundacji jest bardzo intensywna – koncerty, wystawianie spektakli, działalność wydawnicza, w naszym kraju, szczególnie ubogim, jeśli chodzi o krzewienie i dokumentację sztuki, tym bardziej godna uznania. Książka Bel canto w Krakowie opisuje sylwetki artystów, którzy wystąpili w grodzie Kraka na spotkaniach organizowanych przez Czardasz i Ewę Wartę-Śmietanę (lub którym poświęcono wieczory wspomnieniowe). Chodorowski, z konieczności w dużym skrócie opisuje między innymi kariery Iwony Borowickiej, Grażyny Brodzińskiej, Małgorzaty Długosz, Zdzisławy Donat, Ryszarda Karczykowskiego, Mariusza Godlewskiego, Wandy Polańskiej, Kazimierza Pustelaka, Bogny Sokorskiej, Katarzyny Suskiej, Moniki Swarowskiej-Walawskiej, Elżbiety Towarnickiej, Krystyny Tyburowskiej, Bożeny Zawiślak-Dolny, Romana Węgrzyna czy Adama Zdunikowskiego. Na naszym skromnym rynku wydawniczym pozycja doskonale wypełnia wielką lukę informacji czy wspomnień o artystach operowej sceny polskiej, tym bardziej, że Autor, znany zresztą czytelnikom Trubadura jest doskonałym kronikarzem.

Tomasz Pasternak

Jacek Chodorowski, Bel Canto w Krakowie, Fundacja Pomocy Artystom Polskim Czardasz, Kraków 2007