Biblioteka „Trubadura”

Libretta oper

Dziękujemy Warszawskiej Operze Kameralnej za udostępnienie materiałów.