Historia i działalność klubu

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” powstał z inicjatywy Anety Śmiałek i Anny Chojowskiej, które w listopadzie 1996 roku zaproponowały utworzenie klubu operomanów. Wsparł je Program II PR obejmując patronat nad stowarzyszeniem. Założycielskie spotkanie klubu odbyło się 28 grudnia 1996 w siedzibie radiowej Dwójki.

Celem „Trubadura” jest ułatwianie nawiązywania kontaktów między wielbicielami opery oraz wymiana informacji na jej temat. Służy temu wydawane przez nas pismo Trubadur (dawniej Biuletyn, od marca 1997 ukazuje się jako kwartalnik), który rozrósł się od czterech stron kserowanej broszury do ponad 40 stron druku. W 1998 na wydawanie Biuletynu klub otrzymał jednorazową dotację Ministerstwa Kultury i Sztuki. W Trubadurze można znaleźć wywiady ze znanymi artystami polskiej i światowej sceny operowej, recenzje z obejrzanych przez klubowiczów spektakli i wiele innych interesujących informacji. Od 15 numeru do Trubadura dołączany jest Dodatek Baletowy. Z okazji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki i setnej rocznicy urodzin Jana Kiepury zostały wydane specjalne dodatki. Zawartość wszystkich numerów Trubadura dostępna jest na klubowej stronie internetowej.

Kilka razy w roku organizowane są spotkania „Trubadura”, najczęściej w Warszawie, ale także w innych miastach Polski, zwykle z udziałem znakomitych gości i połączone ze wspólnym wieczorem w operze. Wśród naszych gości byli: Alina Bolechowska, Ryszard Karczykowski, Maria Fołtyn, Bożena Zawiślak-Dolny, Włodzimierz Nawotka, Zbigniew Macias, Ewa Michnik, Waldemar Zawodziński, Tomasz Szreder, Jolanta Żmurko, Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak, Bogusław Szynalski, Jadwiga Romańska, Krystyna Tyburowska, Kazimierz Myrlak, Jacek Kaspszyk, Ryszarda Racewicz, Janina Anna Pawluk, Adam Kruszewski, Ewa Warta-Śmietana, Monika Swarowska-Walawska, Alberto Zedda, Tomasz Konina, Rafał Siwek. Klubowicze organizują również wspólne wycieczki do teatrów operowych w Polsce i za granicą.

Klub wziął udział w akcji „Listy Chopina”, jest współtwórcą Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego. Począwszy od IV edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki członkowie klubu przyznają Nagrodę Publiczności. Klub kilkakrotnie zorganizował również recitale wokalne młodych śpiewaków.