Nagroda im. A. Hiolskiego

W 2000 roku Fundacja „Opera” i Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” ustanowiły Nagrodę im. Andrzeja Hiolskiego. Przyznawana jest ona śpiewakom polskim za najwybitniejsze role operowe danego sezonu. W I edycji nominowanych było ośmioro śpiewaków. Nagrodę za sezon artystyczny 1998 / 1999 otrzymała Izabella Kłosińska za rolę Cio-Cio-San w spektaklu Madama Butterfly w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. Jury postanowiło także docenić Annę Karasińską w roli Julii w spektaklu Montecchi i Capuletti, przyznając jej Wyróżnienie Pamięci Haliny Słonickiej, wybitnej polskiej śpiewaczki, orędowniczki Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego, zmarłej w lipcu 2000 roku.

II edycji organizatorzy postanowili rozszerzyć formułę Nagrody. Nominacje można było nadsyłać w trzech kategoriach: najlepsza rola żeńska, najlepsza rola męska i debiut operowy sezonu 1999/2000. Nominowanych było czternaścioro śpiewaków. Jury przyznało Nagrodę imienia Andrzeja Hiolskiego w kategorii najlepsza rola męska Wojciechowi Drabowiczowi, w kategorii debiut operowy Annie Cymmerman, oraz w kategorii najlepsza rola żeńska Ewie Podleś.

III edycji jury przyznało nagrody za sezon 2000/2001 następującym osobom: w kategorii najlepsza rola żeńska Iwonie Hossie, w kategorii najlepsza rola męska Adamowi Kruszewskiemu, w kategorii debiut operowy Annie Radziejewskiej.

IV edycji (sezon 2001/2002) spośród 17 zgłoszonych kandydatur jury postanowiło przyznać nagrody: w kategorii najlepsza rola żeńska Oldze Pasiecznik, w kategorii najlepsza rola męska Mariuszowi Kwietniowi, w kategorii debiut operowy Marcie Wyłomańskiej.

V edycji (sezon 2002/2003) spośród 11 zgłoszonych kandydatur jury postanowiło przyznać nagrody: w kategorii najlepsza rola żeńska Agnieszce Rehlis, w kategorii najlepsza rola męska Robertowi Gierlachowi, w kategorii debiut operowy Edycie Piaseckiej.

VI edycji (sezon 2003/2004) spośród 18 zgłoszonych kandydatur jury postanowiło przyznać nagrody: w kategorii najlepsza rola żeńska Annie Lubańskiej, w kategorii najlepsza rola męska Jerzemu Artyszowi, w kategorii debiut operowy Elżbiecie Wróblewskiej.

yznać nagrody: w kategorii najlepsza rola żeńska Annie Lubańskiej, w kategorii najlepsza rola męska Jerzemu Artyszowi, w kategorii debiut operowy Elżbiecie Wróblewskiej.