Władze klubu

Na walnym zgromadzeniu członków OKMO „Trubadur” 23.06 i 14.10.2012 r. powołano zarząd w składzie:

  • Tomasz Pasternak – prezes
  • Agata Wróblewska – sekretarz
  • Jakub Wróblewski – skarbnik

Powołano również komisję rewizyjną:

  • Ewa Tromszczyńska
  • Katarzyna Walkowska
  • Mariusz Kubas

Zgodnie z naszym statutem, kadencja władz trwa 4 lata. Zgodnie ze zmianami w statucie z 2012 roku, sąd koleżeński został zlikwidowany.