Śladami Reszków

buy windows 7 key
windwos 7 product key
windows 7 pro key
Windows 7 Ultimate key sale
Windows 8 key
windows 8.1 product key
windows8.1 ultimate Key sale
windows 8.1 pro key
buy Windows 10 home key
activation Windows 10 key sale
Windows 10 Product Key
Windows 10 Enterprise Key

buy windows 7 key
windwos 7 product key
windows 7 pro key
Windows 7 Ultimate key sale
Windows 8 key
windows 8.1 product key
windows8.1 ultimate Key sale
windows 8.1 pro key
buy Windows 10 home key
Windows 10 key sale
Windows 10 Product Key
Windows 10 Enterprise Key

buy windows 7 key
windwos 7 product key
windows 7 pro key
Windows 7 Ultimate key sale
Windows 8 key
windows 8.1 product key
windows8.1 ultimate Key sale
windows 8.1 pro key
buy Windows 10 home key
Windows 10 key sale
Windows 10 Product Key
Windows 10 Enterprise Key

Sladami_Reszkow

Taki tytuł nosi kilkudziesięciostronicowe, bogato ilustrowane opracowanie autorstwa Krzysztofa Wójcika, nauczyciela i miłośnika lokalnej historii i kultury rejonu gminy Kłomnice (leżącej na północ od Częstochowy). Autor dokumentuje w nim obecność artystycznej rodziny śpiewaczej Reszków na polskiej ziemi: niniejsze opracowanie ma na celu pokazanie czytelnikowi co pozostawili po sobie wielcy obywatele i artyści w sensie materialnym i duchowym. Książeczka zawiera 9 rozdziałów, w których autor w sposób systematyczny, choć skrótowy, przypomina kariery artystyczne wokalnego rodzeństwa, malowniczo opisując obecność i dzisiejsze ślady tej obecności, w miejscowościach związanych z ich pobytem w tych okolicach. Przypominając fakty z biografii artystycznej opiera się na źródłowych wydawnictwach, głównie W. Panka i W. Matuszewskiego. Do opisu miejscowości, w których znajdują się ślady pobytu Reszków, wykorzystuje miejscowe wydawnictwa i artykuły prasowe, nigdy nie publikowane wspomnienia Marii Bilowicz (wnuczki Edwarda Reszke) oraz własne wizje lokalne. Rodzeństwo Reszke to pięcioro osób: Emilia (1848-1926), Jan (1850-1925), Edward (1853-1917), Józefina (1855-1891) i Wiktor (1859-1916). Światową karierę wokalną zrobiło troje: Józefina (jej mężem był bankier, przemysłowiec i ziemianin, Leopold

Julian Kronenberg), Jan i Edward. Emilia (po mężu Michalska) i Wiktor – zostali ziemianami. To właśnie Adam Michalski (Mąż Emilii) nabył majątek Borowno. I to dwór borowieński stał się szybko oazą staropolskiej gościnności, ośrodkiem spotkań miejscowych przedstawicieli ziemiaństwa i inteligencji. W ślady Emilii poszło jej rodzeństwo: Józefina, która nabyła okoliczne majątki (Kłomnice i Janaszów), Jan (Skrzydłów, Kłobukowice, Witkowice i Janaszów), Edward (Bartkowice, Garnek). Bracia Reszkowie byli miłośnikami i animatorami sportu jeździeckiego i hodowli koni wyścigowych. Oczywiście, sami nie zajmowali się administracją swoich majątków, pozostawiając ją w rękach szwagra, Adama Michalskiego. Ale swe posiadłości odwiedzali często i chętnie, traktując je rekreacyjnie.

Jak dzisiaj wyglądają ówczesne dobra rodzeństwa, jak potoczyły sie ich dzieje po I i II Wojnie Światowej, autor omawianej broszury szczegółowo opisuje. A były to losy nietypowe, często wręcz dramatyczne. W wielu przypadkach jedynymi śladami pobytu w nich rodziny Reszków bywają cmentarze (w Borownie spoczywają Edward i Wiktor) lub ruiny dawnych dworskich obiektów. I chwała autorowi za przybliżenie tych miejsc, niemal ich skatalogowanie i opisanie.

Nieskrywanym marzeniem autora książeczki jest stworzenie jednego centrum gromadzącego wszystkie, rozsiane dzisiaj po świecie, pamiątki po rodzeństwie, przypominające ich ogromny dorobek artystyczny. Autor, kończąc swe opowiadanie, pisze: W tych miejscach mieszkali sławni na cały świat ludzie, sławili imię Polski, wtedy w niewoli i nie uważali tego miejsca za gorsze (…) uznali je za lepsze do zamieszkania od wielu innych, bardziej światowych.

Krzysztof Wójcik: Śladami Reszków, wyd. Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Oddział Parafialny w Garnku, wyd. II, 2010 r., str. 84

Podyskutuj na facebooku