Kontakt

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery „Trubadur” pod patronatem Programu II Polskiego Radia w likwidacji

Zarejestrowany w KRS 19.03.2003 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. W-wy, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000155551  (pierwsza rejestracja: 8.04.1997 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, RST 3096).

 

Artykuły prosimy przysyłać na adres: webmaster-trubadur.pl (prosimy wstawić @ w miejsce -)

Numer ISSN drukowanego wydania TrubaduraISSN 1509-4987 (do numeru 1(18)/2001), ISSN 1642-3399 (2001-2010).

 

Trubadur na facebooku

 

Strona „Trubadura” wykorzystuje ciasteczka. Więcej informacji…