Biuletyn 1(2)/1997  

It is used to treat bacterial infections of the blood, skin, or underlying tissue. Amoxicillin online pharmacy has always had an kamagra online bestellen mit kreditkarte enviable record in terms of quality and has been able to provide a wide range of medicines at affordable prices. Methadone has also been recommended as a treatment option for chronic pain since it is a non.

If you are unable to find a generic pill, you could try searching online. Net effect of the increase on earnings: Uetersen - ,961.00. We do not claim to be responsible for any changes in the prices of the products.

Pierwsze spotkanie klubowe
28 grudnia 1996

Wiele osób z całej Polski oczekiwało soboty 28 grudnia i godziny 16-tej. Tego dnia w Studiu S 2 Programu II PR, przy ul. J. P. Woronicza odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery „TRUBADUR” pod patronatem 2 Programu PR. Potwierdziło ono tezę, że opera żyje i ma się całkiem dobrze. Świadczy o tym fakt, że do Warszawy – mimo mroźnego, grudniowego popołudnia – przyjechało przeszło 30 osób. Byli wśród nas także „małoletni” melomani – uczniowie szkoły podstawowej. Rodzice przywieźli swoje pociechy. Przyjechała m.in. kilkunastoletnia dziewczyna, która od 7 lat słucha opery, i dla której audycje operowe II programu były „muzyką z nieba”; i inna, która kolekcjonuje alty. Fakty te sprawiają ogromną radość innym melomanom. Byli też starsi, doświadczeni koneserzy; pojawili się też tacy, którzy po prostu lubią operę, a dzięki Klubowi chcieliby poszerzyć wiedzę o niej i pokochać ją bardziej.

Spotkanie miało głównie na celu zapoznanie ze sobą miłośników opery. Wszyscy przedstawiali się publicznie, mówili o swoich pasjach i zamiłowaniach. Było to o tyle ważne, że w czasie przerwy osoby lubiące np. wczesnego Verdiego czy Wagnera mogły ze sobą porozmawiać. Nawiązały się pierwsze kontakty, zostały wymienione numery telefonów. Ja miałam szczególną satysfakcję, gdyż w pierwszych tygodniach działalności Klubu skontaktowałam ze sobą dwie młode dziewczyny – Ewę i Anię, które nawiązały kontakt listowny i właśnie 28 grudnia mogły spotkać się po raz pierwszy. Spotkanie to miało bardzo miły i chwilami wręcz rodzinny charakter.

Nie obyło się także bez formalizmu, którego nie da się uniknąć w takich chwilach. Został przedstawiony i zatwierdzony Statut – chciałabym serdecznie podziękować w tym miejscu Pani Martynie Szpiek-Górzyńskiej, która pomogła mi we wszystkich sprawach prawnych. Został także wybrany pięcioosobowy Zarząd.

Miłą i przyjazną atmosferę spotkania zawdzięczać należy wszystkim przybyłym członkom Klubu, a także Redakcji Operowej II programu PR – czyli Panom W. A. Brégy, T. Deszkiewiczowi, W. Marusze i W. Włodarczykowi oraz pani Małgorzacie Jędruch, której pomoc okazała się nieodzowna we wszystkich sprawach organizacyjnych.

Jeszcze raz dziękuję za pomoc i życzliwość, z jaką spotkał się „TRUBADUR”. Zapraszam na kolejne spotkanie.

Aneta A. Śmiałek

Zarząd „Trubadura”

  • Aneta Agnieszka Śmiałek – Prezes
  • Agata Durda – Sekretarz
  • Jakub Wróblewski – Skarbnik
  • Barbara Pardo
  • Eugeniusz Skoczylas