Biuletyn 3(4)/1997  

Goodrx, an online pharmacy that sells prescription medicines and nonprescription products, offers a variety of different types of medicines including generic, brand name, otc and over-the-counter medications. All sildehexal online kaufen Camarillo new patients should take this medication for at least 1 month as a precautionary measure to help prevent pregnancy. Buy zithromax tablets from pharmacyjunction.com and save.

The battery is used to generate the electric power, in case a. However, if you do suffer from nasal congestion Yangirabot echtes viagra kaufen and sleep problems you should start nolvadex at 30-60 mg/day as it is more effective than other otc products. Doxycycline is manufactured from natural sources therefore there is no adverse drug interactions when taken with food.

Trzecie spotkanie klubowe
14 czerwca 1997, godz. 14:00

Na kolejne, trzecie już spotkanie Klubowe, przyszło około 50 osób. Było to, jak do tej pory, najbardziej intensywne i ciekawe spotkanie naszego Klubu. Odbyło się ono w tym samym Studiu, co pierwsze – w S2. Zgodnie z Waszymi prośbami przesunęliśmy godzinę spotkania na wcześniejszą. Trwało ono mniej więcej do godz. 17: 00 i podzielone było na trzy części.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Profesor Alina Bolechowska, która zgodziła się przyjąć honorowe członkostwo naszego Klubu. W pierwszej części spotkania Pani Profesor bardzo ciekawie opowiadała nam między innymi o swoich studiach muzycznych, debiucie, przebiegu kariery, działalności pedagogicznej. Było to naprawdę fascynujące. Na szczęście w archiwum radiowym zachowało się sporo nagrań Pani Profesor – mieliśmy okazję wysłuchać arii Madame Butterfly Un bel di vedremo, ariosa Aliny Niech Bóg łaskawy strzeże z Goplany Żeleńskiego, fragmentów Halki (tu partnerował Artystce Andrzej Hiolski), dwóch pieśni polskich (Życzenie Chopina i Prząśniczka Moniuszki), a także dwóch utworów z cyklu 25 szkockich pieśni na głos z towarzyszeniem fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli Ludwiga van Beethovena: Czarodziejko, bądź zdrowa oraz Przystojny był mój chłopiec.

Jeszcze raz dziękuję za wspaniałe chwile, których dostarczyła nam Pani Alina Bolechowska.

W drugiej części naszego spotkania redaktorzy Programu II, korzystając z obecności Klubowiczów, próbowali dowiedzieć się, jak oceniane jest życie operowe w naszym kraju i czy opera jest nadal sztuką żywą.

Wreszcie w trzeciej części jako oficjalnie zarejestrowane stowarzyszenie wybraliśmy członków wszystkich władz. Do kompetencji Zarządu należeć będzie m.in. kierowanie działalnością Klubu, zarząd majątkiem i reprezentowanie Stowarzyszenia. Sąd Koleżeński rozstrzygać będzie sprawy dotyczące przestrzegania Statutu i regulaminów. Komisja Rewizyjna badać będzie całokształt działalności statutowej Klubu i kontrolować finanse Stowarzyszenia.

Omówiony także został wyjazd Klubowiczów na Cyganerię w Deutsche Oper w Berlinie. Rozdano również kilka wejściówek na przedstawienie Fausta w Teatrze Narodowym.

Oczywiście po każdej „części” były długie przerwy, w trakcie których wszyscy mogli ze sobą porozmawiać, wymienić adresy. Mam nadzieję, że nasze kolejne spotkania będą również tak udane. A kolejne – odbędzie się dopiero w październiku. Zapraszam serdecznie.

Aneta A. Śmiałek