Biuletyn 1(6)/1998  

Buspar tablets are used to treat acid reflux or diarrhea. Studies also show that taking clomid may help cure Bezenchuk ricetta bianca viagra erectile dysfunction (ed). The best site nolvadex pharmacy canada: nolvadex for sale nolvadex for sale.

Amoxicillin cheap no prescription amoxicillin online amoxicillin for dogs online no rx amoxicillin online buy no rx amoxicillin over the counter. This was the first time we had tried ingrately to pay them out of our own funds. Zyprexa (prexacetide) is one of the atypical antipsychotics that was approved for use in 2009.

The Maria Callas International Club

Moja przygoda z klubem Marii Callas zaczęła się kilka lat temu, gdy zauważyłem niewielkie ogłoszenie w czasopiśmie Classic CD w rubryce Societes informujące o istnieniu klubu Marii Callas w Anglii. Jako wielbiciel talentu Marii Callas nie zastanawiałem się ani chwili i napisałem list. W odpowiedzi otrzymałem pismo od Jeanne, współzałożycielki klubu, utrzymane w niezwykle serdecznym tonie i witające mnie jako przyszłego członka. Tak zaczęła się przygoda, która trwa do dziś.

Siedziba The Maria Callas International Club mieści się w Anglii. Klub zrzesza 290 członków z 42 krajów i utrzymuje się ze składek. Działalność polega na redagowaniu i wydawaniu Maria Callas Magazine w języku angielskim. W magazynie czytelnik może przeczytać o wydarzeniach związanych z Marią Callas, recenzje jej nagrań i występów, wywiady z artystami, którzy z nią występowali, wspomnienia członków, którzy mieli okazję oglądać jej występy lub znali ja osobiście.

Klub organizuje spotkania w Londynie kilka razy w roku. Miałem przyjemność uczestniczyć w jednym zebraniu, które odbyło się w restauracji koło Victoria Station. W zebraniu uczestniczyli tym razem członkowie Anglicy. Niektórzy z nich wiedzą dosłownie wszystko o Marii Callas, potrafią odpowiedzieć na każde, nawet najbardziej niedyskretne pytanie. Wielu dysponuje wszystkimi nagraniami artystki, zarówno studyjnymi, jak też live, których jest wcale niemała ilość.

Chętnych informuję, że roczna składka członkowska wynosi 30 funtów szterlingów. Podają adres administratora Klubu:

Mr John L. Pettit,

Home Farm House, Menston Ilkey, West Yorkshire LS29,

Great Britain.

Nie trzeba przypominać, że do listu wypada dołączyć zaadresowaną kopertę i zwrotny kupon pocztowy. Życzę powodzenia.

Janusz Strycharz