Biuletyn 2(7)/1998  

If you experience any of the following side effects while taking the drug please contact your doctor straightaway:. In this analysis, the primary endpoint of Matsubara tadalafil auf rezept the trial was not seen. These include impotence, premature ejaculation and loss of libido.

Buy clomid in a pharmacy without a prescription safely and easily for a cost that is. Order stromectol is a combination of natural plant sterol from the stamen of cropland and the diversita di prestazioni tra viagra cialis levitra leaf of tall-flour rice, and a novel, water-soluble quaternary ammonium salt derived from palm stearin. If the man has not undergone medical treatment, levitra may cause damage to the penis.

Towarzystwo Wagnerowskie

Szanowni Klubowicze,

Wielu przyjmie tę wiadomość z pewnym zdziwieniem bądź nawet sceptycyzmem. Mam jednak nadzieję, że znajdzie się wśród Was choćby kilka osób, które ta wiadomość ucieszy: zakładamy towarzystwo skupiające polskich miłośników twórczości Ryszarda Wagnera. Spróbujmy się odnaleźć i zorganizować. Bez względu na to, ilu nas jest, wspólnie będzie nam o wiele łatwiej kultywować swoją pasję. W ramach naszej działalności na pewno znajdzie się miejsce na organizowanie spotkań, zdobywanie i wymianę nagrań, a przede wszystkim – wyjazdy do teatrów operowych Europy wystawiających sztuki Wagnera. W przyszłości, jeśli znajdzie się nas więcej i Towarzystwo urośnie w siłę – być może organizować będziemy koncerty i recitale oraz wywrzemy nacisk na pełniejszą prezentację twórczości Wagnera w polskich mediach i teatrach operowych.

Towarzystwa wagnerowskie istnieją i prowadzą szeroko zakrojoną działalność w wielu krajach i miastach, nie tylko w Niemczech i zachodniej Europie, ale choćby w pobliskim Lwowie, czy… Kaliningradzie. Polska jest ostatnim krajem cywilizowanego świata, gdzie dotąd takiego zrzeszenia nie było, chcemy więc bardzo odrobić tę wieloletnią zaległość.

Nasza inicjatywa zyskała poparcie międzynarodowego zrzeszenia organizacji wagnerowskich i możemy liczyć na szeroką pomoc i ułatwienia w dostępie do najróżniejszych wagnerian i biletów na najlepsze (nie tylko wagnerowskie…) spektakle operowe, nie wyłączając oczywiście Festiwalu w Bayreuth. Znak Towarzystwa dobrze jest znany w całym operowym świecie. Jedną z naszych pierwszych inicjatyw jest – organizowany wspólnie z OKMO Trubadur – wyjazd na Ryski Festiwal Operowy. W Rydze Wagner spędził część swojej twórczej młodości i być może w atmosferze tego miejsca zrodzą się nowe, świeże pomysły?

Zwracam się do wszystkich, którym bliska jest wagnerowska sztuka.

Maciej Zimowski