Biuletyn 4(17)/2000  

Dogs that have a high risk of chronic respiratory disease are more prone to develop asthma and other chronic illnesses in their later years. Tamoxifen is available by prescription only, Vādippatti and has not been approved by the us food and drug administration. He or she may then prescribe the drug that is needed for that specific ailment.

You will find instructions for adding propecia to your existing prescription from your pharmacist. It’s a new drug, but it has the same active ingredient viagra ohne zoll as the t-2553 drug. Ne ovat kärsineet myrkkyjen oireista eikä niiden suojaamina, joka myrkkyjen sisältämistä eri tieteellisistä tutkijoiden mielekkäiseen tulkintaan kuvaavan kuolemanpaineen kohtaamiseksi.

Doktorat Marii Fołtyn

20 listopada br. Pani Maria Fołtyn odebrała we Wrocławiu doktorat honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego. To najwy??sze akademickie wyróżnienie jest wyrazem uznania dla osiągnięć artystki jako śpiewaczki, reżysera, wieloletniego Dyrektora Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju (20 lat) oraz twórcy i dyrektora Międzynarodowego Konkursu Wokalnego imienia Stanisława Moniuszki. Gratulujemy z całego serca!

***

20 listopada w przepięknej rokokowej Auli Leopoldinie w gmachu Uniwersytetu Wroc??????awskiego odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu dwóm wielce zasłużonym dla kultury muzycznej postaciom: pani Marii Fołtyn i panu Wojciechowi Dzieduszyckiemu, Pierwszemu Obywatelowi Wrocławia.

Promotorem Marii Fołtyn był prof. Eugeniusz Sąsiadek, a laudatorem Dziekan Wydziału Wokalnego prof. Andrzej Janusz. Promotorem Wojciecha Dzieduszyckiego był JM Rektor prof. Jerzy Mrozik, a laudatorem Dziekan Wydziału Instrumentalnego prof. Jacek Wota.

Na uroczystości obecni byli IM Rektorzy wszystkich wrocławskich wyższych uczelni, w??????????adze miasta i województwa w osobach Wojewody Dolnośl??????????????????????????????skiego i Prezydenta Miasta Wrocławia. Przybyli także dyrektorzy wielu teatrów operowych i instytucji muzycznych z kraju i zagranicy, liczni śpiewacy, instrumentaliści, dziennikarze i reporterzy. Tej pięknej i dostojnej uroczystości przydał oprawy Chór Uniwersytetu Wrocławskiego śpiewając Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus.

Po uroczystości w Auli Leopoldińskiej Rektor Akademii Muzycznej zaprosi?? zebranych na okolicznościowe spotkanie w Oratorium Marianum w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Na uroczystości tej odczytano wiele depesz i gratulacji przesłanych dla nowo mianowanych Doktorów z kraju i zagranicy, między innymi od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Michała Ujazdowskiego. Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie Marii Fołtyn statuetki Złotej Muzy Polskich Nagrań oraz prezentacja jej nowo wydanego albumu z archiwalnymi nagraniami pieśni kompozytorów polskich i światowych. Nagrania pochodzą z lat 50. i początku lat 60.

Wieczorem, w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego odbył się Koncert Kameralny dedykowany Doktorom honoris causa. Wystąpili najzdolniejsi studenci Akademii prezentując arie Moniuszki i Pucciniego oraz muzykę instrumentalną między innymi Rachmaninowa, Wieniawskiego i Ryszarda Straussa.

Katarzyna Walkowska