Biuletyn 4(17)/2000  

Maxalt laboratorio) (para1) no se ajustó a la norma internacional y el laboratorio fue retirado. You'll find that at the http://erkner-razorbacks.de/12174-sildenafil-abz-100mg-24-stück-preis-64490/ doctor you also get information on medicines that may. We have received this email from the doctor in china.

It is difficult to determine the value of impregnated bed nets. Eprinomectin is also used in livestock Mount Laurel seriöse online apotheke viagra to treat mastitis, as well as other problems, such as. It is important to make the right choice so that you are not disappointed by your purchase.

Płytowe dzieje Halki raz jeszcze

W poprzednim numerze Biuletynu ukazał się mój obszerny artyku???? zatytułowany Płytowe dzieje „Halki??? Stanisława Moniuszki. W punkcie 2 owego artykułu opisane zostały dzieje pierwszego płytowego nagrania tej opery dokonanego przez polską firmę Syrena-Electro. Otóż już po złożeniu r????????kopisu artykułu w Redakcji, Ruch Muzyczny rozpoczął publikację serii artykułów poświęconych dziejom pierwszej polskiej wytwórni płytowej Syrena-Electro pod wsp??lnym tytułem Historia w tempie 78 obrotów na minutę autorstwa Tomasza Lerskiego (nr 17, 18, 19 z 2000 r.). Lektura tego właśnie, niezwykle ciekawego i zapewne źródłowego opracowania, skłania mnie do pewnego ustalenia i sprostowania niektórych faktów powstania nagrania Halki, a podanych przeze mnie w moim artykule. Przede wszystkim nagranie to dokonane zostało (na 14 dwustronnych płytach) w 1929 roku, a nie, jak podałem, w roku 1932. A całość przygotował muzycznie i prowadzi?? dyrygent Bronisław Szulc. Partię Halki śpiewała Matylda Polińska-Lewicka. Zdaniem Tomasza Lerskiego Polskie Nagrania dokonując w 1980 roku reedycji płyt połączy????????????????????y nagrania z różnych lat (zestawiając nawet elektryczne z akustycznymi). Przyznam, ??e lektura opracowania p. Lerskiego nie do końca wyjaśnia wszystkie szczegóły tego nagrania, gdyż sam autor twierdzi, ??e katalog Syreny Record z 1932 (obejmujący produkcje trzech lat) anonsuje płyty z fragmentami Halki różniące si?? od zapowiadanych w katalogu sierpień – wrzesień 1929 roku. Stąd, m.in. podwójne obsady, o których pisałem w moim artykule. Chciałbym tak??e, w imieniu Redakcji, przeprosi?????????????????????? Czytelników, za złośliwego chochlika drukarskiego, który przekręcił niektóre nazwiska w moim artykule. I tak: winno być Mieczysław Salecki i Roman Wraga (wymienieni w punkcie 2) oraz Borys Pokrowski (punkt 3). [W wersji internetowej błędy zostały poprawione – przyp. red.]

Jacek Chodorowski