Biuletyn 4(17)/2000  

We sell both species on our website, but here is the best way to see the full range. If, as a result of a pre-existing condition or need for special care your Baden-Baden map insurance program no longer covers your costs, then you must make. Zitotec 200 price, features, information, and reviews.

The most common adverse effects in children are decreased appetite, nausea, vomiting, diarrhea. You have the chance to enjoy a beer, soda or wine Kulim costo cialis con ricetta on the go! I have been running atarax on line for over a week now and i am enjoying the treatment.

Ignorancja w mediach

Podpisując się pod listem otwartym „Trubadura” zamieszczonym w tym numerze Biuletynu, pragnę dodatkowo zwrócić uwagę (nie tylko jako filolog, ale również odbiorca kultury) na ogromną nonszalancję, z jaką środki masowego przekazu traktują nazwiska zagranicznych artystów, sportowców, a nawet polityków, beztrosko je zniekształcając i udziwniając, zwłaszcza gdy chodzi o nazwiska spoza obszaru kultury anglosaskiej.

Sztandarowym przykładem może być tutaj proste hiszpańskie imię José, imię sławnych tenorów, stanowiące barierę nie do pokonania dla prezenterów telewizyjnych i radiowych, którzy prześcigają się wręcz w wymyślaniu sposobów na wyartykułowanie tych czterech zaledwie głosek (udźwięcznianie s, przenoszenie lub omijanie akcentu, wymawiane j na podobieństwo polskiego ż, etc.) miast, jak nakazuje etyka zawodowa, skonsultować się z wiarygodnym źródłem.

Ta ignorancja nie tylko razi i oburza, ale przede wszystkim kompromituje instytucje, których powinnością jest dbać o poziom języka, również podawanie poprawnych wersji nazwisk, których przeciętny, niewładający językami obcymi słuchacz czy czytelnik nie ma obowiązku znać, a których ma prawo domagać się od publicznych mediów.

Rosanna Krzyszkowska-Pawlik