Biuletyn 4(17)/2000  

With our online coupon system, you will have a very unique way of helping people find exactly the product or service they’re looking for. In the event that you have any questions namely sildenafil 100mg 12 stück kosten please don’t hesitate to get in touch with us. Paroxetine hydrochloride, also known as paroxetine, is a medication used to increase the number of serotonin receptors in the brain.

It is used in the treatment of endometriosis, uterine fibroids and breast cancer. A good brand should not only include the same thing with Zug super kamagra oral jelly but more and also many other natural ingredients to treat with the problem. Propecia is a topical oestrogen which is available in a gel or cream form.

Walne Zgromadzenie „Trubadura”

28 października 2000 roku w gmachu Polskiego Radia przy ul. Malczewskiego w Warszawie odbyło się trzecie Walne Zgromadzenie członków OKMO „Trubadur”. Ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu, a skarbnik sprawozdanie finansowe. Przegłosowano podniesienie składki członkowskiej do 20 złotych za kwartał (od 1.01.2001).

Wybrano nowy Zarząd w składzie: Tomasz Pasternak (Prezes), Jakub Wróblewski (Skarbnik), Agata Wróblewska (Sekretarz), Katarzyna Gardzina, Katarzyna Walkowska. Anna Kijak została zastępcą członka Zarządu.

Drodzy Klubowicze,

Z powodu wielu niezwiązanych z „Trubadurem” obowiązków postanowiłam zrezygnować z udziału w pracach Zarządu. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy okazali mi zaufanie i propozycję założenia klubu miłośników opery potraktowali poważnie. Dziś, gdy Klub tak dobrze sobie radzi, wiem, że idea stworzenia go była naprawdę cenna i bardzo cieszę się, że wpadłam na ten pomysł. Bardzo dziękuję za okazaną życzliwość, przepraszam za wszelkie niedociągnięcia i życzę sukcesów obecnemu Zarządowi.

Aneta A. Śmiałek

My też chcielibyśmy bardzo podziękować Anecie za dotychczasową działalność. To właśnie dzięki niej mogliśmy się spotkać, poznać i możemy działać w „Trubadurze”. Aneto, wielkie dzięki!!!

Zarząd OKMO „Trubadur”