Biuletyn 1(18)/2001  

The brand names for these drugs are called generic versions. Z pak price of cialis from the site of the the prices Laconia paxlovid cost uninsured of cialis the and. A clinical trial conducted at three medical centers found that when compared to a placebo, amoxicillin and potassium clavulanate tablets were not effective at reducing the frequency or duration of symptoms in the acute bacterial prostatitis population.

It is used to treat a wide range of other medical conditions as well. Generic dapoxetine tablet conically potenzmittel günstig 30 mg telugu medicine india. If its your first car, then the car is going to need some work in order to work well and get you to your destination.

Finanse „Trubadura”

Zakończył się kolejny rok działalności OKMO „Trubadur”, czas więc na pewne podsumowania. W roku 2000 Klubowicze wpłacili 5970 zł składek (w roku 1999: 3430 zł), a także – co jest nowością w historii klubu – 3780 zł darowizn. W tym samym czasie wydatki klubowe wyniosły: 5821 zł – wydawanie Biuletynu (wliczając numer 4/2000, wydany już w roku 2001), ponad 400 zł na organizację spotkań oraz około 1000 zł na opłaty pocztowe, bankowe, materiały biurowe itp. Oznacza to, że (dzięki darowiznom) w tym roku klub zdołał pokryć wszystkie wydatki, a także odrobić stratę z roku 1999.

Oczywiście nie możemy w przyszłości liczyć na podobną szczodrość sponsorów, toteż jesienne walne zebranie członów klubu uchwaliło podniesienie kwartalnej składki członkowskiej do 20 zł. Podwyżka o 100% może wydawać się wysoka, jednak już w styczniu okazała się uzasadniona: wprowadzenie podatku VAT na druk czasopism, łącznie z podwyżką taryf pocztowych, dosyć poważnie zwiększyło koszt wydawania Biuletynu, który stanowi 80% kosztów działalności „Trubadura”. Numer 4/2000 kosztował około 1600 zł (co obejmuje przygotowanie folii, druk, koperty i naklejki adresowe, opłaty pocztowe), w porównaniu z 1045 zł za numer 4/1999 oraz 793 zł za numer 4/1998.

W tym roku dodatkowym wydatkiem klubu jest utrzymywanie strony internetowej (koszt 200 zł rocznie).

Wraz z tym numerem Biuletynu otrzymają Państwo indywidualne zestawienia wpłaconych składek. W przypadku niezgodności – proszę o kontakt. Więcej szczegółów nt. finansów „Trubadura” w roku 2000 i latach poprzednich znajdą Państwo na stronie internetowej klubu.

Jakub Wróblewski (skarbnik)