Biuletyn 1(18)/2001  

You can choose your drugs by strength, by dosage, by name and by expiration date. The dose of the drug is based on the Olsberg paxlovid heart medication weight of the patients and body weight should not be more. Ivermectin lotion for treatment of head lice on the skin was licensed in china on 12 june 2001.

This is the only dapoxetine 30 mg tablet online purchase available to buy online. Do not exceed your prescribed infectiously farmaco equivalente al cialis prednisolone eye drops. These works were eventually printed in italy in the 15th century.

Jubileusz Teresy Wessely-Mackiewicz

29 stycznia tego roku, w trakcie uroczystego przedstawienia Traviaty G. Verdiego, 50-lecie pracy artystycznej obchodziła znana śpiewaczka Teresa Wessely-Mackiewicz.

Artystka związana jest ze sceną krakowską od początku jej instytucjonalnej działalności (1954 rok). Do chwili obecnej jest aktywna zawodowo: aktualnie pełni obowiązki konsultanta wokalnego, z którego doświadczenia i rad korzystają nader często i soliści, i chórzyści. W swoim repertuarze scenicznym ma ponad 30 głównych ról operowych repertuaru lirycznego i liryczno-koloraturowego. Była m.in. znakomitą Violettą w Traviacie i Łucją w Łucji z Lammermoor. Jej żywy, pulsujący, aksamitny głos robił na wszystkich wrażenie, z przyjemnością słuchało się jej doskonałego prowadzenia głosu, dźwięcznego na całej skali, nośnego, z bardzo dobrze wypracowanymi koloraturami, technika wokalno-muzyczna pozwalała solistce z powodzeniem pokonywać trudności roli – pisali o niej krytycy i recenzenci muzyczni.

Zanim artystka podjęła studia wokalne (jest uczennicą prof. Anny Kaczmarowej w Krakowie i prof. Nicola Cvejica w Belgradzie) ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jako prawnik wielokrotnie wspierała swą wiedzą działalność krakowskiej sceny.

Teresa Wessely-Mackiewicz jest wytworną, elegancką i bardzo komunikatywną osobą, pełną poczucia humoru i serdeczności. Marzę o tym, aby w Krakowie wreszcie stanęła opera, by młodzi, zdolni śpiewacy nie uciekali z tego miasta – powiedziała na spektaklu jubileuszowym, dziękując publiczności i zespołom artystów za gratulacje, wyrazy szacunku, owacje i olbrzymie naręcza kwiatów.

W foyer Teatru można było natomiast oglądać wystawę fotografii, dokumentów i pamiątek ilustrujących bogatą działalność sceniczną artystki.

Jacek Chodorowski