Biuletyn 1(18)/2001  

One of the most common symptoms of lowered blood pressure is that the person experiences the effect that is experienced by someone who is on their own medication. Pharmacologic combination therapy https://moveya.at/78307-viagra-zum-kauen-57797/ is widely used to treat migraine headaches. I have read several books on alternative medicine and it is obvious that many doctors know not much about alternative medicine.

It works by increasing blood flow to the penis during sexual intercourse thereby making you experience orgasm. This is an fda-approved prescription drug which helps to treat the symptoms of adult acne (rosacea is a separate condition, Aranđelovac prednisolon 50 mg kaufen also covered by this drug). She is not on any other medication and has only been taking prednisone for three months.

Spotkanie ze sztuką tańca

Książka Ireny Turskiej Spotkanie ze sztuka tańca jest przygotowana i napisana jak przystało na dzieło naukowe. Nie znaczy to jednak, że skierowana jest tylko do znawców, naukowców i badaczy tańca jako zjawiska kulturowego. Każdy, kto zetknął się bliżej z tą sztuką, znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli, np. nie zainteresuje nas próba odnalezienia prapoczątków tańca artystycznego, czy filozoficzno-historiozoficzne rozważania na jego temat, to zapewne chętnie poczytamy o pracy tancerzy, choreografów i wpływie różnych czynników na końcowy odbiór widowiska baletowego.

Irena Turska porusza szeroki wachlarz zagadnień, wykorzystując do ich badania różne dziedziny wiedzy. Kiedy pisze o powstawaniu ruchu w ciałach tancerzy, odwołuje się do zasad motoryki, praw fizyki i, oczywiście, anatomii człowieka. Zastanawiając się nad możliwościami tańca w zakresie przekazywania różnorakich treści, ludzkich uczuć i emocji, sięga do psychologii, teorii postrzegania itp. Dla nas, widzów, najciekawszy wydaje się rozdział ostatni, zatytułowany, jak i cała praca, Spotkanie ze sztuką tańca. Z niego bowiem dowiadujemy się wielu rzeczy o. nas samych. Autorka przytacza w nim m.in. klasyfikację typów odbiorczych (widzów) wg Stanisława Ossowskiego:
– typ gnostyczny, to ten, kto poprzez obcowanie z widowiskiem pragnie wzbogacać swoją wiedzę,
– typ intelektualny szuka w nim podniet myślowych,
– typ kontemplacyjny pogrąża się w odbiorze wrażeń zmysłowych,
– typ wczuwający się w psychikę postaci,
– typ erotyczny – wrażliwy na urodę tancerek i tancerzy,
– typ iluzyjny poszukuje możliwości oderwania się od spraw codziennych.

Spojrzyjmy na siebie z boku. Jak my odbieramy spektakl baletowy? Co jest dla nas ważne?

Czego natomiast w tej książce nie znajdziemy? Jak pisze we wstępie sama autorka: nie będzie w niej analizy poszczególnych dzieł, kreacji sławnych tancerek i tancerzy, życiorysów choreografów, analizy różnych technik tanecznych (.), nie będzie tu także tak często spotykanych w piśmiennictwie o tańcu, zwłaszcza o balecie, przejawów nieumiarkowanej admiracji. Mimo to stronnice książki aż roją się od przywołań nazwisk baletowych sław, głównie znanych współczesnych choreografów. Ich wypowiedzi na poruszane w Spotkaniu ze sztuką tańca tematy stają się dla autorki punktem wyjścia do rozważań lub ich podsumowaniem.

Sądzę, że największą zaletą książki Ireny Turskiej jest to, że w oparciu o badania własne i innych naukowców zgłębiających na przestrzeni wieków te zagadnienia, autorka przedstawia stwierdzenia uogólniające naszą potoczną wiedzę na temat tańca. W Spotkaniu ze sztuką tańca, oprócz rzeczy dla nas nowych i nieznanych, możemy znaleźć, ubrane w słowa, nasze własne odczucia i wrażenia, których sami nie potrafimy sformułować tak jasno, jak to robi autorka.

Katarzyna K. Gardzina

  • Irena Turska, Spotkanie ze sztuką tańca, Polskie Wydawnictwo Muzyczne S. A. 2000