Trubadur 2(19)/2001  

It has been estimated that around 10 percent of the elderly population use antidepressants. Cheap amoxicillin online, you may be cialis generico in farmacia Ibagué wondering if you can trust the quality of your cheap amoxicillin online from the pharmacy that you’re going to pick from when you’re searching for your cheap amoxicillin online. The risk of death in the steroid group was compared with the risk in the no steroid group.

Don’t trust anyone who claims to have gotten you a discount on a prescription or a free gift if you didn’t do anything to get your hands on it. This is the condition that causes painful shingles in costo viagra spagnolo the skin, the same as if the virus from the nerve and. Drug interactions may occur when combining paxil and other drugs.

Profesor i wychowankowie
Interesujący koncert wokalny w Krakowie

25 lutego br. staraniem krakowskiej Akademii Muzycznej odbył się ciekawy i oryginalny koncert zatytułowany: Profesor i wychowankowie. Na program koncertu złożyło się kilka cykli pieśni wykonanych przez prof. Wojciecha Jana Śmietanę, jego wychowankę Ewę Wartę-Śmietanę oraz jego uczniów Katarzynę Oleś-Blachę i Tomasza Jarosza. Wszystkim wykonawcom akompaniowała na fortepianie Małgorzata Śmietana.

Prof. Wojciech Jan Śmietana, znany krakowski śpiewak i pedagog, przed laty solista sceny operowej, dysponuje głosem basowym o ciekawej barwie i wciąż dużej nośności. Śpiewał przy tym w sposób perfekcyjny technicznie i wyjątkowo kulturalny. Na omawianym koncercie wykonał Dichterliebe Schumanna, Trzy pieśni Don Kichota do Dulcynei (do słów P. Moranda) Ravela oraz cykl Narzędzie ze światła (do słów J. Przybosia) Juliusza Łuciuka (obecnego na sali). Wszystkie te cykle, tak bardzo różniące się stylem, wyrazem muzycznym, wymagające różnej ekspresji, wykonane zostały znakomicie. Największe wrażenie na piszącym te słowa pozostawił Dichterliebe zaśpiewany wyjątkowo uczuciowo, choć dyskretnie, z bardzo starannie podanym tekstem i w pełnym zespoleniu z akompaniamentem. Pianistka, nie po raz pierwszy zresztą, ukazała swą wielką wrażliwość muzyczną i bardzo dojrzały warsztat.

Ewa Warta-Śmietana, znana dotychczas raczej z innego repertuaru (opera, operetka, musical, nawet piosenki) całkowicie zaskoczyła znakomitym wręcz wykonaniem pieśni współczesnych. Uty japońskie Piotra Perkowskiego (do słów R. Kwiatkowskiego) zinterpretowała bardzo emocjonalnie. Ukazała przy tym całe piękno, dojrzałość i głębię swego sopranu o ładnej barwie, a także doskonałą dykcję. Z niecierpliwością czekamy na prawykonanie przez tę artystkę pieśni Adama Walacińskiego, specjalnie dla niej skomponowanych.

Tomasz Jarosz, baryton, wykonał cykl Beethovena Sześć pieśni do słów Gellerta. Wydobył z nich ów moralizatorsko-religijny charakter, choć religijność była chyba bardziej podkreślona. Nic w tym jednak dziwnego, młody śpiewak jest kapłanem ze Zgromadzenia o. o. Redemptorystów.

Młodziutka sopranistka, Katarzyna Oleś-Blacha (8 maja br. odbył się jej bardzo udany recital dyplomowy) zaśpiewała cykl pieśni Karola Szymanowskiego do słów jego siostry Zofii – Pieśni księżniczki z baśni. Artystka dysponuje odpowiednim do ich interpretacji głosem (sopran liryczno-koloraturowy). Głos ten jest lekki i swobodny w brzmieniu, a łatwość koloratury wyjątkowa. Może interpretacyjnie brak pewnej dyscypliny, a z pewnością dykcję trzeba koniecznie poprawić. Ale przecież to śpiewaczka jeszcze bardzo młoda, wszystko przed nią. Jej artystyczny rozwój warto uważnie śledzić. Miejmy nadzieję, że omawiany koncert zapoczątkuje serię podobnych. W krakowskiej Akademii wielu jest bowiem znakomitych pedagogów i uczniów wartych publicznej prezentacji.

Jacek Chodorowski