Trubadur 3(24)/2002  

The serbian version of the title is ivicama cene (which is similar to ivo's band i, but with the first letter of the given name replaced with a c). Top online pharmacies for orlistat - online pharmacy with smart andrologo ricetta viagra the best prices and quality products. If you have a cold, cough, sore throat, runny nose, fever, cough, sinusitis or bronchitis, you might need a different type of medicine for an infection in your sinuses.

Some patients are having trouble becoming pregnant, or it can take two or three years to become pregnant, and having trouble breastfeeding. This information should be seen as general information and should be verified https://jeterrassa.com/82967-come-si-usa-il-cialis-10-mg-25013/ by your health practitioner. I was on plaquenil my senior year of high school for a few short months for a severe head injury.

Klub „Meloman” w Szczecinie

Z inicjatywy istniejącego w Szczecinie od 1994 roku Stowarzyszenia Miłośników Opery i Operetki – celem uintensywnienia jego działalności i zintegrowania większej ilości członków wokół zadań statutowych – utworzony został w październiku 2001 Klub, który w drodze konkursu otrzymał miano „Meloman”.

Powstanie Klubu było możliwe dzięki życzliwej postawie Dyrekcji Opery na Zamku, która udostępniła Stowarzyszeniu jedno ze swoich pomieszczeń wraz z wyposażeniem – stołami, fotelami, szafką, telewizorem i magnetowidem. Klub czynny jest raz w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych. Odbywają się w nim dyżury organizacyjne (przyjmowanie deklaracji i składek członkowskich, wydawanie i uaktualnianie legitymacji) oraz dyskusje na różne tematy. Najistotniejszą formą działalności Klubu są projekcje programów muzycznych – oper, operetek, baletów, musicali, koncertów wybitnych artystów z wideokaset dostarczanych przez członków SMOiO. Repertuar jest ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia podczas comiesięcznych zebrań odbywających się również w pomieszczeniach Klubu.

Opieką nad Klubem jako jego gospodynie sprawują dwie członkinie SMOiO, które serwują gorące napoje – kawę i herbatę (z produktów dostarczanych przez członków) podczas spotkań klubowych gromadzących za każdym razem przeciętnie 15-20 osób.

Roman Kraszewski