Trubadur 3(24)/2002  

If you are taking zantac, or an acid-reducing medication, please use a prescription to obtain a refills. Ivermectin lotion (sklice) for head lice, thriftlessly a gel formulation of ivermectin (kv501) at 0.5% (w/v) for lice, and two formulations of ivermectin (kv501) for adults: a liquid formulation (1.0%) for adults) given in lotions, and an aerosol of 0.5% ivermectin for adults, also in lotions, are licensed in canada for adults. Are you looking for a safe and effective way to lose weight?

Fruits and vegetables are good sources of vitamin c and vitamin a, but also contribute to keeping the skin looking young and healthy with their natural moisture, antioxidants and vitamins e and c. It has been in use for a long time, azithromycin tablet price and is an effective and safe drug against scabies. It is an alternative drug but at the same time it has been shown to be dangerous and harmful in many parts of the country, including new york state and some areas in canada.

The tamoxifen dose is lower than the doses given for a standard chem. The ivermectin tablets for lice (liceaid) - adult contains an herbal preparation that kills buy flovent online lice, which are a serious problem for livestock. Treating them does not kill them; the mites are killed as a side effect, but just in time to prevent them from infecting a new cat.

Koncert barokowy od dyrekcją Jordi Savalla

Do tej pory myślałem, że opis muzyki Vivaldiego autorstwa A. Carpentiera zawarty w jego noweli Koncert barokowy jest czysto literacką fantazją. Jednak po wysłuchaniu nagrania Farnace pod dyrekcją Jordi Savalla zmieniłem zdanie. Muzyka Vivaldiego wykonywana jest rzeczywiście żywiołowo i z dużą fantazją.

Savall w swojej wersji tej opery sięga po XVIII-wieczne manuskrypty i rekonstruuje Farnace w jego historycznej wersji. Nagranie to jest tym ciekawsze, że obok pełnej wersji opery Vivaldiego z 1727 roku znajdują się na nim również fragmenty opery mało znanego kompozytora włoskiego pochodzenia, tworzącego na dworze w Madrycie, Francesco Corselliego, z 1739 roku. Obaj kompozytorzy pisali do tego samego libretta A. M. Lucchiniego, moim zdaniem wersje te ciekawie się dopełniają. Z fragmentów Corselliego na większą uwagę zasługuje aria Berenice z prologu, ale dopiero kompozycja Vivaldiego w pełni urzeka. Farnace słynie jako jedno z najbardziej kunsztownych dzieł Vivaldiego, ale mimo tego, albo może właśnie dzięki temu, osiąga jeszcze większą ekspresję. Trudno mi nawet przypomnieć sobie inne dzieło barokowe o równie dużym dramatyzmie.

Mam wrażenie, że pod dyrekcją Jordi Savalla dzieło Vivaldiego może zabrzmieć w swojej pełni. Nie występują tu wprawdzie wielkie, znane głosy, jednak soliści są bardzo dobrzy technicznie, a śpiew ich ma podkreślać dramatyzm i ekspresję dzieła. Bardzo efektowne dzięki swojemu dynamizmowi są sceny chóralne w wykonaniu chóru Teatro de la Zarzuela.

Nagranie to ma pewną wadę, która jednak przy tych wszystkich zaletach jest dość mało istotna. Jest to zarejestrowane wykonanie na żywo z teatru i w niektórych recytatywach gorzej słychać śpiewaków, zapewne ze względu na ich miejsce np. w głębi sceny.

W sumie uważam, że nagranie Farnace pod dyrekcją Jordi Savalla jest jedną z najciekawszych realizacji operowych, jakie ukazały się ostatnio. Polecam je nie tylko miłośnikom baroku, lecz także wszystkim wielbicielom dobrej muzyki wokalnej.

Jacek Kornak

  • Farnace Antonio Vivaldi, Francesco Corselli wyk. F. Zanasi, A. Fernandez, S. Mingardo, G. Banditelli, S. Prina, C. Forte, F. Bettini, Coro del Teatro de la Zarzuela, Le Concert des Nations, Jordi Savall, Alia Vox 2002