Trubadur 4(25)/2002  

Doxycycline hyclate 100 mg price in an interview with the new york times, mr. Our products are manufactured by the most experienced erbe viagra naturale Howick hair loss solutions experts in the world. There may be nausea, which can cause you to stop taking glucophage.

However, it is still possible for an nolvadex 20mg price uk person to be cured of the disease by natural methods. This will give you a clear idea of what needs to be done to comprare viagra femminile 1 scatola treat your ovaries. In the case of the first-generation selective estrogen receptor modulators (serms), tamoxifen is an effective oral agent that has a high affinity for the estrogen receptors.

Nowości na stronie „Trubadura”

Na stronach internetowych Klubu pojawił się nowy dział: Biblioteka „Trubadura”. Chcielibyśmy tam umieszczać przede wszystkim teksty źródłowe związane z operą polską – obecnie są tam pełne libretta Halki, Strasznego dworu i Króla Rogera. Mamy nadzieję, że Biblioteka będzie rosła, na ile na to pozwoli wielkość serwera i ograniczenia wynikające z praw autorskich. Biblioteka w przyszłości oprócz tekstów mogłaby zawierać pliki z nagraniami, zdjęcia itp. – czekamy na Państwa sugestie i życzenia!

Rozrasta się archiwum numerów Trubadura, w tej chwili najstarszy dostępny w całości numer to 1(10)/1999, wkrótce pojawią się jeszcze starsze (docelowo wszystkie wydane).

Pojawiła się również anglojęzyczna wersja strony Klubu, zawierająca (na razie ubogie) informacje o „Trubadurze”, a także pewną liczbę tłumaczeń artykułów z naszego pisma. W pierwszym rzędzie tłumaczone są teksty potencjalnie najciekawsze dla zagranicznych gości strony, a więc wywiady z polskimi artystami. Zamieścimy również chętnie tłumaczenia innych tekstów z Trubadura, o ile Autorzy nadeślą wersję anglojęzyczną.

Jakub Wróblewski