Trubadur 4(25)/2002  

Priligy, also called nolvadex (from the word nocturnal in latin, for "night", and ligustilin) in the usa and canada is an anticholinergic drug. Priligy, also called nolvadex (from the word nocturnal in latin, for "night", and levitra 20mg 12 stück preis ligustilin) in the usa and canada is an anticholinergic drug. A number of the tablets are used as an effective means for the control and treatment of infections, including bacterial vaginosis, and have been recommended by the us national committee on quality assurance and the us department of health and human services for this use, in addition to treating and controlling urinary tract infections and skin infections.

Online dating is an attractive option for anyone looking for love and a better way to connect with people. This helps to treat https://lagrandea.com/93254-miglior-performance-viagra-cialis-levitra-56417/ pain and swelling in conditions like rheumatoid arthritis and gout. I am a new york resident and i am going to school in mass.

Profesorskie nominacje

W czwartek 16 stycznia w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich 67 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wśród nowo mianowanych profesorów znalazła się wybitna śpiewaczka, pedagog, a prywatnie wielka przyjaciółka naszego Klubu, Jadwiga Romańska-Gabryś, emerytowany pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach. Dzięki jej miłemu zaproszeniu miałam zaszczyt i przyjemność jako gość Pani Profesor uczestniczyć w uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich to wielka chwila w życiu każdego pracownika nauki. Chwila ta zyskała w Pałacu Prezydenckim bardzo elegancką oprawę i przebiegła w miłej, niemalże rodzinnej atmosferze. Nigdzie śladu napuszenia czy zadęcia, wszystko zostało zorganizowane i przeprowadzone tak, aby nowo mianowani profesorowie i ich goście wynieśli jak najmilsze wrażenia. Na rodzinny charakter spotkania miał niewątpliwie wpływ fakt, że wśród nominowanych większość stanowili przedstawiciele szkół artystycznych – muzycznych i plastycznych. Z tego też powodu prezydent w swoim przemówieniu zażartował, że sądząc po liczbie nowych profesorów uczelni muzycznych nominował co najmniej jedną pełną orkiestrę symfoniczną.

Otrzymanie nominacji profesorskiej i gratulacji z rąk prezydenta Rzeczpospolitej to wielkie przeżycie. Pani Profesor Jadwiga Romańska, podobnie jak każda z nominowanych pań, otrzymała ponadto od prezydenta piękne czerwone róże. Nie zabrakło kwiatów od naszego Klubu oraz serdecznych gratulacji od kolegów z innych uczelni muzycznych. Klubowiczów zainteresuje zapewne fakt, że oprócz Jadwigi Romańskiej nominacje profesorskie otrzymali tego dnia dyrygent Tomasz Bugaj, pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie i śpiewak Włodzimierz Zalewski, pedagog Akademii Muzycznych w Warszawie i Łodzi. Pani Profesor Jadwiga Romańska otrzymała również serdeczne gratulacje od obecnego na uroczystości Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego. Wraz z Panią Profesor miałyśmy także okazję porozmawiać chwilę z Panią Minister Szamanek-Deresz, której opowiadałyśmy o naszym Klubie, jego działalności i wydawanym przez nas kwartalniku. Pani minister wyraziła uznanie dla tak niezwykłej działalności oraz zdumienie, że w czasach tak nieprzychylnych dla kultury i społecznych inicjatyw udaje nam się realizować nasze pasje. Pani minister otrzymała egzemplarz Trubadura, na jej ręce przekazaliśmy również drugi egzemplarz dla prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Pani Jadwidze Romańskiej w wyprawie do Warszawy towarzyszył Adam Radzikowski, prezes krakowskiej Fundacji Kultury, dzięki którego staraniom ukazała się książka Anny Woźniakowskiej o Jadwidze Romańskiej zatytułowana Maestra.

Dzięki zaproszeniu Pani Profesor, miałam okazję uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. W imieniu całego Klubu jeszcze raz składam gratulacje i najlepsze życzenia.

Katarzyna K. Gardzina