Trubadur 1(30)/2004  

Tamoxifen 20mg price in india tamoxifen 20mg price in india in tamoxifen 20mg price in india tamoxifen is the most commonly prescribed selective estrogen receptor modulator. Please contact your health care provider if you have any Devanhalli propecia preparata in farmacia concerns regarding your health. These two medical conditions are caused by auto immune disorders.

I don't think this means we will live forever and i think we both know that. Most men experience erectile dysfunction https://tufanocapital.com/12372-beacita-120-mg-capsules-comprare-on-line-hard-orlistat-68060/ at some point in their lives. The idea behind it is that there are so many ways to make money online that making money online from home has become too easy.

Monografia wytwórni Syrena Record

26 lutego br. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie miała miejsce promocja monografii Tomasza Lerskiego Syrena Record – pierwsza polska wytwórnia fonograficzna 1904-1939 wydanej przez Editions „Karin”. Książka ta jest niezwykła nie tylko ze względu na swą objętość – 916 stron – ale też i zawartość. Już same liczby robią wrażenie: jak dowiadujemy się ze strony tytułowej, jest tu opisanych około 14 tys. tytułów, biogramy prawie 900 kompozytorów, śpiewaków, dyrygentów, piosenkarzy, aktorów, autorów tekstów, itd., 1000 ilustracji.

Monografia została podzielona na trzy części. W pierwszej przedstawiono historię powstania i działalności Syreny Record oraz opisano poszczególne sfery działalności, w tym operę, nagrania symfoniczne, kameralne, instrumentalne, osobny rozdział poświęcono nagraniu Halki z roku 1929. W części drugiej zawarta została dyskografia – chronologicznie ułożone opisy poszczególnych nagrań zawierające spis wykonawców, utworów, numery katalogowe i – w niektórych przypadkach – cytaty z tekstów reklamowych. W części trzeciej znajduje się niezwykle bogaty indeks osobowo-rzeczowy. Można tu znaleźć biografie wielu artystów tych czasów uwiecznionych na płytach Syreny Record wraz ze spisem katalogowych numerów ich nagrań: Wandy Wermińskiej, Janiny Korolewicz-Waydowej, Heleny Zboińskiej-Ruszkowskiej, Barbary Kostrzewskiej, Matyldy Polińskiej-Lewickiej, Stanisława Gruszczyńskiego, Ignacego Dygasa, Eugeniusza Mossakowskiego, Jerzego Czaplickiego, Wacława Brzezińskiego a także artystów rosyjskich z Opery Cesarskiej w Moskwie czy Teatru Maryjskiego. Są tu także odnotowane rejestracje Konkursów Chopinowskich, nagrania wielkich pianistów: Aleksandra Michałowskiego, Alexandra Uninsky’ego, Imre Ungara, Aleksandra Kagana, Zbigniewa Drzewieckiego, Józefa Turczyńskiego, Jerzego Lefelda, Stanisława Korwin-Szymanowskiego, skrzypków: Eugenii Umińskiej, Wacława Niemczyka, Józefa Kamińskiego, Wacława Kochańskiego, pierwsze nagrania Dawida Ojstracha. Wszystkie trzy części są bogato ilustrowane fotografiami miejsc i osób związanych z Syreną Record, można obejrzeć, jak z czasem zmieniały się okładki i etykiety płyt, a także jak w 1934 roku wyglądał cykl produkcyjny płyty.

Książka ta jest już dostępna w księgarniach, w sprawie zakupu można się zgłaszać również do jej autora: tel. (0-22) 812-05-18, e-mail tomasz.lerski@wp.pl.

Katarzyna Walkowska