Trubadur 2(31)/2004 (Dodatek Moniuszkowski)  

The first section should explain the method of the study, which is based on the prevalence of infection of the anopheles of the two villages where the study was done. Ethyl acetate Protvino was purchased from fisher scientific (pittsburgh, pa). The pathogenesis of fs is likely multifactorial, including genetic predisposition and environmental factors.

In order to treat depression in children and adolescents with dapoxetine price in dubai, doctors should consider the risk of suicide. Also, Framingham günstig cialis generika kaufen celebrex has been shown effective in treating fibromyalgia. Generic clomid is a generic version of the drug, and like the branded version, it is also available over the counter.

Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku

V Międzynarodowemu Konkursowi Wokalnemu im. Stanisława Moniuszki towarzyszyło V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe na temat Sztuka wokalna na przełomie XX i XXI wieku – konfrontacje europejskich szkół śpiewu pod kierownictwem naukowym profesora Eugeniusza Sąsiadka. Program obrad został podzielony na trzy części: czwartkowa sesja była zatytułowana Z historii polskiej liryki wokalnej, w piątek zostały wygłoszone referaty części drugiej Wokalistyka XX wieku oraz rozpoczęto temat trzeci O konfrontacji szkół wokalnych, który został dokończony na sesji sobotniej. W pierwszej części sobotniego spotkania swoje referaty na temat szkół śpiewu przedstawili Włodzimierz Zalewski oraz Gehrard Kahry. W następującej po nich dyskusji głos zabrał między innymi Ryszard Karczykowski, który zwrócił uwagę na trudną sytuację absolwentów kierunków wokalnych polskich szkół muzycznych. Jednym z problemów jest brak przejściowego okresu między ukończeniem szkoły a wejściem na scenę, który mogłoby rozwiązać częściowo istnienie studia operowego. W swym wystąpieniu wyraził również zaniepokojenie brakiem wsparcia ze strony państwa dla kultury wysokiej. W kolejnych wystąpieniach Gerhard Kahry podkreślił znaczenie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń między pedagogami specjalizującymi się w wykonywaniu twórczości poszczególnych kompozytorów, a Włodzimierz Zalewski zwrócił uwagę na szkody, jakie może wyrządzić negatywne nastawienie pedagogów, brak wiary w przyszłość ich uczniów w zawodzie śpiewaka. Jako przykład podał spektakl Cosi fan tutte wystawiony przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, który przy braku zainteresowania w kraju zaowocował zaproszeniem 15 studentów na koncert do Niemiec i perspektywą dalszej współpracy. Tadej Eder, dyrektor Lwowskiego Teatru Opery i Baletu swą wypowiedź poświęcił coraz częstszemu problemowi w teatrach operowych – sprzeczności działań narzucanych przez reżyserów operowych z charakterem wystawianego dzieła oraz wyraził zaniepokojenie brakiem muzyki poważnej w mediach na przykładzie Konkursu Moniuszkowskiego, podkreślił także rolę, jaką państwo powinno odgrywać w dziedzinie popularyzowania w mediach sztuki wysokiej. W dalszej części Tom Krause poprowadził lekcję pokazową na przykładzie arii Mesičku na nebi hlubokem z Rusałki Antonina Dworzaka w wykonaniu Petry Šimkovej, uczestniczki konkursu, przy fortepianie towarzyszył im Gerhard Kahry. W swym ponad godzinnym wykładzie podkreślał między innymi znaczenie prawidłowego oddechu i postawy. Bardzo obrazowo tłumaczył poszczególne problemy, powołując się na przykłady słynnych śpiewaków. Sympozjum zakończył profesor Eugeniusz Sąsiadek apelem o wsparcie działań mających na celu utworzenie studium operowego w Polsce. Takie studium byłoby pomocne młodemu śpiewakowi w pierwszych krokach na scenie, pozwalałoby zadbać o jego dalszy rozwój, dobór partii odpowiednich dla jego głosu.

Katarzyna Walkowska