Trubadur 3-4(32-33)/2004  

Doxy 100mg cost the researchers found that in patients taking the medication, their chances of developing the condition dropped by 55 per 100,000. Are viagra vs Las Cumbres cialis and levitra similar if you buy. Do not take this medicine for longer than 4 weeks without consulting your doctor.

They manufacture a medicine called diazepam which is used for treating sleeping and seizures disorders. At that time, the female drugstore pharmacy that is also called https://arbaello.de/51202-budes-nasenspray-preis-31280/ a 'female clinic' or 'women’s health clinic' is a place. In the case of the heart, buy prednisolone 25mg online uk, there can be an increased risk of sudden cardiac death.

Jubileusz Bogdana Paprockiego

Po zakończeniu spektaklu Turandot w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej na scenie miała miejsce miła uroczystość – świętowano jubileusz 85-lecia urodzin Bogdana Paprockiego. Wniesiono kosze i naręcza kwiatów, które Jubilat ułożył w ogromny stos. Do artystów biorących udział w spektaklu dołączyli dyrektorzy Teatru Wielkiego: Jacek Kaspszyk, Jerzy Bojar i Marek Weiss-Grzesiński. Maestro Jacek Kaspszyk w ciepłym przemówieniu skierowanym do Jubilata wspomniał, że za najcenniejszą pamiątkę z początków swojego chodzenia do opery zawsze uważał autograf Bogdana Paprockiego zdobyty po przedstawieniu Strasznego dworu.

Później głos zabrał dyrektor Marek Weiss-Grzesiński, a Jacek Kaspszyk wręczył Jubilatowi pamiątkową szablę od Teatru Wielkiego – Opery Narodowej z wygrawerowaną dedykacją dla najwspanialszego Stefana polskiej opery. Rozbawiony Bogdan Paprocki szybko pochylił się do mikrofonu i żartobliwie zapytał dyrektorów: A gdzie koń? Dyrektor Grzesiński obiecał, że koń będzie prezentem z okazji kolejnego okrągłego jubileuszu Mistrza.

Spośród wielu nadesłanych listów gratulacyjnych odczytano te od premiera, prezydenta i ministra kultury. Delegacja ZASP z prezesem Olgierdem Łukaszewiczem na czele także złożyła artyście gorące życzenia i wręczyła wielki bukiet czerwonych róż. Soliści, chór i licznie zgromadzeni widzowie odśpiewali gromkie Sto lat! Wzruszony Jubilat dziękował zebranym: Cóż mogę po tym wszystkim powiedzieć? Mogę tylko dziękować, dziękować, dziękować… – co wywołało ponowny huragan braw publiczności.

KKG, KW