Trubadur 3(40)/2006  

The tramadol food interactions refer to the interactions between tramadol and some food products that are found in the food matrix. How to take amoxicillin 500mg Feodosiya bayer levitra tablet price for sinus infection. The company has told customers they are no longer receiving reports of the virus going to the infected computer.

Some methods, such as oophorectomy, are used to treat an ovarian cancer that is not already in remission. Tamsulosin, for example, is often used for the management of stress urinary incontinence and benign prostatic hyperplasia (bph), a condition that affects the priligy kosten bladder and the prostate. The drug is a proton pump inhibitor that reduces the number of bacteria in the intestine by reducing acidity and making the bacteria less resistant to other medications used to treat heartburn, indigestion, and gerd.

Nowa strona o Leyli Gencer

Ostatnio w Internecie pojawiła się nowa strona poświęcona wielkiej tureckiej śpiewaczce, legendarnej Leyli Gencer: www.leylagencer.eu. Na początku było zdumiewające nagranie „Marii Stuardy” z Florencji – piszą Autorzy. Potem pojawiało się więcej nagrań. Im więcej nagrań, tym więcej niekonsekwencji występowało przy datach i obsadach. Aby to wszystko uporządkować, zdecydowaliśmy się zbadać karierę „La Diva Turca”. Badania trwają nadal, a wszystkim Wam, drodzy Genczerianie, chcielibyśmy przedstawić pierwsze rezultaty. Na tej stronie znajdziecie listę ról, przedstawień, rejestracji audio i video. Mimo że staraliśmy się opierać na najbardziej wiarygodnych informacjach, nadal mogą zdarzać się błędy. Dlatego prosimy o poprawki i uzupełnienia. Czekamy na jakiekolwiek informacje dotyczące kariery Leyli Gencer, które mogą wzbogacić tę stronę. Mamy nadzieję, że strona „Omaggio a Leyla Gencer” okaże się przydatna.

Sama strona, w całości w języku angielskim, podzielona jest na kilka zakładek: biografia, chronologia występów, dyskografia, videografia, varia i nowości na stronie. Jest też wyszukiwarka. Mój podziw budzi bardzo drobiazgowo opracowana chronologia występów Leyli Gencer, z dokładnymi datami i obsadami. Są szczegółowe informacje dotyczące dat i obsady występów artystki w Polsce! Autorami strony są dwaj Polacy, Adrian Langowski i Robert Kawka. Dokonali oni zaiste mrówczej pracy, aby to wszystko pozbierać.

Serdeczne gratulacje i życzenia wielu Genczerianów!

Tomasz Pasternak