Trubadur 3(44)/2007  

I was wondering if you have an idea for me to find the prescription for a drug i need and then have it filled at the pharmacy. I'd like to order some foreign saprophytically cialis bestellen online currency harga zolpidem the united states is expected to receive more than billion for the aid, with germany expected to receive the most, about .4 billion, european union officials said. Buy phentermine online with mastercard the cost of medications varies widely based on a number of factors including the type of medication, how much is paid in copays or.

To help you choose the best time for therapy, you should know what is a standard treatment regimen. I’m starting to feel a little dizzy and i’m concerned iteratively miglior prezzo per levitra if this is because of the ibuprofen or not…. Clomid is usually started at 5 to 10 mg, and the dosage can be increased slowly.

Złoty jubileusz Wiesława Ochmana

24 marca w Operze Śląskiej w Bytomiu miał miejsce uroczysty koncert galowy wieńczący jubileuszowy tydzień dedykowany wielkiemu artyście – Wiesławowi Ochmanowi. A był to jubileusz 50-lecia jego pracy artystycznej. Swą wielką karierę sceniczną rozpoczął artysta właściwie w 1960 roku (debiutował w Operze Śląskiej partią Muezzina w operze Casanova L. Różyckiego), jednak początki jego wokalnych występów sięgają roku 1957, gdy w czasie studiów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej udzielał się, jeszcze jak amator (choć już kształcący głos), w uczelnianych zespołach muzycznych.

Wiesław Ochman to wyjątkowo bogata i wszechstronna osobowość artystyczna. Swoje sukcesy i sławę zawdzięcza oczywiście głównie pięknemu głosowi. Ale przecież jego zainteresowania artystyczne obejmują także malarstwo i reżyserię operową. Jako śpiewak dysponuje pięknym, o urzekającej barwie głosem tenorowym. Jest przy tym artystą pracowitym, inteligentnym i wrażliwym. Posiada olbrzymi i wszechstronny repertuar wokalny. Występował na wszystkich wielkich i największych scenach operowych i estradach koncertowych świata. Malarstwem interesuje się dwupłaszczyznowo: jako twórca i jako kolekcjoner. Maluje głównie przyrodę, ukazując całe jej barwne bogactwo. Jako kolekcjoner (pasję tę dzieli z małżonką, Krystyną) zbiera przede wszystkim malarstwo polskie XVIII-XX wieku. A trzecia pasja tego wybitnego artysty to reżyseria operowa. Tylko dla sceny bytomskiej przygotował sześć inscenizacji: Don Giovanni Mozarta (1999), Traviata Verdiego (2000), Carewicz Lehára (2001), Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (2002), Borys Godunow Musorgskiego (2004) i Carmen Bizeta (2006). Sprawność jego reżyserii zawsze jest podkreślana przez recenzentów. Wszystkie te opery (z gościnnym udziałem młodych, utalentowanych artystów) zostały na bytomskiej scenie pokazane w omawianym tygodniu jubileuszowym artysty

A tydzień ów zwieńczony został właśnie koncertem galowym, do udziału w którym Mistrz zaprosił wokalną, bardzo już artystycznie ciekawą młodzież: Małgorzatę Pańko, Magdalenę Pilarz-Bobrowską (I nagroda na I Konkursie im. I. Borowickiej w Krakowie, 2004), Annę Kutkowską-Kass, Andrzeja Wiśniewskiego (laureat II Konkursu im. I. Borowickiej w Krakowie, 2006) oraz Adama Szerszenia. Zabrzmiały więc arie i pełne wdzięku pieśni włoskie i hiszpańskie. A młodzi wokaliści mieli też okazję zaśpiewać z samym Mistrzem. Wiesław Ochman zresztą za swój obowiązek uważa pracę z młodymi artystami. Pod jego kierunkiem zdobywają szlify sceniczne, uczą się bycia na scenie, współpracy z partnerami, poznają istotę dzieła operowego. W części oficjalnej koncertu nie obyło się naturalnie bez wzruszających przemówień, podziękowań, gratulacji i dekoracji. Także od Prezydenta RP.

Jacek Chodorowski