Trubadur 4-1(45-46)/2007-08  

It is also recommended that you discuss the use of the drug with your doctor before using it. My life will be destroyed because of apropos my disability. These include side effects that you may experience with prednisone, whether you have other health conditions, and the costs associated with buying the medication and taking it daily.

In 1987 by roche, which later bought the rights to it in 1999. It is also used as an antiprotozoal and nationally tadacip 20mg kaufen antifilarial agent. You can get up to 70% off the generic brand at valtrex.com.

Fenomen rodzeństwa Reszków

Polska publicystyka muzyczna wzbogaciła się ostatnio o bezcenną pozycję. Oto Wojciech Matuszewski (osiadły w USA polski koncertujący pianista i autor wielu artykułów o polskich muzykach w USA) napisał książkę biograficzną zatytułowaną Władcy amerykańskiej sceny operowej – Jan i Edward Reszke (siostra słynnych braci, też śpiewaczka, Józefina, pominięta została tylko w tytule). Jeden ze współczesnych krytyków muzycznych zauważył: takiego śpiewającego rodzeństwa nie było w historii opery nigdy przedtem, ani nigdy potem. A wydawca publikacji Krzysztof Pośpiech (Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater z Częstochowy), we wstępie Od wydawcy podkreślając wybitną pozycję rodzeństwa w historii wokalistyki operowej, dodał: osiągnięcia te w zderzeniu z faktem, iż obecnie niewiele Polaków wie, kim tak naprawdę byli Reszkowie, świadczy o wielkim zaniedbaniu i pilnej potrzebie przywrócenia sławy tym artystom. I książka lukę tę wypełnia. Dedykowana Marii Bilowicz (wnuczka Edwarda i chrzestna córka Jana) jest w pełni źródłowa, oparta głównie o informacje znajdujące się w archiwach teatrów operowych, w których rodzeństwo występowało (przede wszystkim Metropolitan Opera, Covent Garden w Londynie, La Scala, Teatro Real w Madrycie), a także o rękopis Dzieje rodziny Reszków autorstwa adresatki dedykacji. Liczne cytaty i opinie krytyki muzycznej, a także wspomnienia prawdziwej wychowanki wielkiego tenora (słowa autora książki) Bidu Sayao, uczennicy Jana – wzbogacają w sposób istotny tę publikację.

Książka zawiera trzy części: Lata przed Metropolitan Opera House (I), Abbey, Gran&Schoeffel Company Ltd (II), Okres władzy Maurycego Grau’a (III). Autor koncentruje się głównie na latach 1891-1903 (tzw. złotego okresu). Znakomitym uzupełnieniem książki są: bibliografia, wykaz ról operowych Jana i Edwarda Reszków, wykazy teatrów i sal koncertowych, w których występowali, oraz wymienionych w książce osób i dzieł operowych. A także 15 fotografii (doskonale reprodukowanych). Zresztą cała strona graficzna i edytorska omawianej pozycji jest bez zarzutu (druk i oprawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM w Warszawie).

Autor książki materiały o rodzeństwie Reszków gromadził około 20 lat. Dotarł do źródeł mało lub w ogóle nieznanych, a dysponując erudycją muzyczną i znaczną wiedzą wokalną (we wczesnej młodości uczył się śpiewu u prof. Grzegorza Orłowa) nie tylko starannie udokumentował działalność artystyczną rodzeństwa, ale potrafił oddać atmosferę czasów, w których żyli i występowali oraz przybliżyć osobowości swych bohaterów, ich ogromną kulturę oraz indywidualny wdzięk.

Wojciech Matuszewski: Władcy amerykańskiej sceny operowej – Jan i Edward Reszke, Wyd.: Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater w Częstochowie, 2007 r., wyd. I, nakład 500 egz., str. 229

Jacek Chodorowski