Trubadur 4-1(45-46)/2007-08  

The lowest generic prednisone tablets cost in europe is between €1.50 and €3 per tablet. The most popular antidepressant drug in the Leek world and one of the most widely used. I asked him, "what's the point of this game if you're going to get hurt?" and he had an answer.

This review is for a brand-new tube of lip balm for accutane (generic drug). It is taken as a capsule and taken on an empty stomach at bedtime or https://fplawoffice.com/95568-levitra-10mg-opinioni-59305/ in the morning. This is one of the biggest selling drugs in the u.s.

Kolumbowie tańca

Projekt taneczny Kolumbowie Tańca został zrealizowany przez Fundację „Centrum Tańca Współczesnego” założoną rok temu w Warszawie przez Jacka Tyskiego i Zbigniewa Czapskiego, wówczas dwóch tancerzy Teatru Wielkiego. Fundacja stawia sobie za cel aktywizację stołecznego środowiska tanecznego, animację działalności tanecznej, edukację w zakresie tańca w praktyce i teorii, a przede wszystkim stworzenie w Warszawie miejsca dla tańca w różnych jego przejawach, na wzór zachodnich np. francuskich Centrów Choreograficznych.

Nie ma innej drogi dla rozwoju tańca niż poprzez kształcenie dzieci i młodzieży w tym kierunku oraz umożliwianie im stawiania pierwszych kroków na pół-profesjonalnej scenie. Celem było jednocześnie propagowanie wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów dzielnicy Mokotów tańca współczesnego jako formy wyrazu artystycznego, prezentowanie odmienności i specyfiki tańca współczesnego na tle innych stylów tańca, edukacja artystyczna młodzieży poprzez taniec współczesny oraz aktywizacja kulturalna mieszkańców dzielnicy Mokotów. Projekt ze względu na stosunkowo niedługi czas trwania od początku warsztatów do przygotowania spektaklu skierowany był do osób, które już miały kontakt z różnymi formami tańca i miały jakieś doświadczenie taneczne.

W projekcie Kolumbowie tańca udało się to dzięki współpracy ze Służewskim Domem Kultury i dofinansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Chętni do podwyższenia swoich umiejętności młodzi ludzie mogli się zgłaszać do Fundacji, która umożliwiła im zajęcia z pedagogami różnych technik, a potem pracę ze znakomitym choreografem nad przygotowaniem własnego spektaklu tanecznego. Taniec klasyczny dla tancerzy współczesnych poprowadził Karol Urbański, tancerz, choreograf i nauczyciel tańca związany z Teatrem Wielkim w Warszawie. Taniec współczesny uczestnicy warsztatów poznawali z Małgorzatą Marcinkowską, artystką związaną wcześniej również z Teatrem Wielkim w Warszawie, a obecnie realizującą jako tancerka niezależna i pedagog projekty taneczne. Contact improvisation uczył Zbigniew Czapski, tancerz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Warsztaty zakończyły się audycjami dla uczestników, w wyniku których wybrano osoby do przygotowania i prezentacji spektaklu. Przygotowana pod kierunkiem Grzegorza Pańtaka z Kieleckiego Teatru Tańca choreografia nosi tytuł Kolumbowie Tańca. Uwertura życia i opowiada, przy użyciu środków tańca współczesnego, o problemach związanych z poszukiwaniem i budowaniem poczucia tożsamości u młodych ludzi.

Muzyczną stronę spektaklu tworzy kolaż muzyczny, na który składają się utwory Johannesa Brahmsa, Jerzego Rozbickiego, Fros i Laub Intuition. Niezwykle ważną rolę odgrywa też reżyseria świateł, którą przygotował choreograf.

Otwarty pokaz przedpremierowy odbył się 1 grudnia ub. roku w Sali Studia Tańca „Izadora”, a premiera następnego dnia na scenie Ośrodka Działań Artystycznych „Dorożkarnia” przy ulicy Siekierkowskiej. Spektakl Kolumbowie tańca jest artystycznym przedstawieniem poszukiwania tożsamości oraz budowania relacji z innymi poprzez odkrywanie ciała i tkwiących w nim możliwości oraz podróżą w świat tańca współczesnego. Spektakl pokazuje, w jaki sposób człowiek odkrywa siebie poprzez kontakt z własnym ciałem i ciałem innych ludzi i w jaki sposób ruch staje się językiem zdolnym wyrażać emocje i opowiadać historie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami choreografa spektakl miał charakter kolażu scen łączonych jak w technice filmowej. Przede wszystkim jednak naprawdę duże wrażenie zrobiła na widzach ekspresja i taneczne umiejętności młodych ludzi, którzy wzięli w nim udział. Biorąc pod uwagę krótki czas przygotowania spektaklu, było to naprawdę ze wszech miar godne uznania. Co więcej zastanawiające, że z całej grupy tancerzy bardziej wyróżniali się panowie niż panie, choć i im niczego nie można zarzucić, a dwójka solistów odgrywających główne role była po prostu znakomita. Całość za pomocą prostych środków, ale pełnych ekspresji ruchów tancerzy ubranych w codzienne stroje młodych ludzi naszych czasów opowiadała o przypadkowych spotkaniach, które przynoszą różne skutki, o sposobie funkcjonowania jednostki w grupie i wreszcie radości bycia razem. Były też momenty obliczone na taneczny popis i ukazanie umiejętności uczestników projektu, co zyskało wielki aplauz publiczności. Co niezwykle cieszy, projekt ma kontynuację w postaci prezentacji spektaklu Kolumbowie tańca w wielu miejscach, w tym w Kielcach i podczas festiwalu Re: wizje. Miejmy nadzieję, że grupa młodych tancerzy, która uformowała się przy tej okazji, będzie w przyszłości mogła pracować nad kolejnymi przedstawieniami i podwyższać swój poziom artystyczny. Celem Fundacji jest bowiem stworzenie na tej bazie profesjonalnego zespołu tańca współczesnego w Warszawie i zdobycie dlań siedziby.

Katarzyna K. Gardzina