Trubadur 3,4(48,49)/2008  

You will need to take this medication for the rest of your life. The vibramycin price and coupons coupon offers a wide selection of coupons that you can use for any of their goods and can be used https://philbondi.com/southwest-florida-piano-tuning-contact/ on any of their products. This site has a free online pharmacy calculator that allows you to estimate the cost in various ways.

Zithromax: para-aminosalicylic acid is a medicine used to treat and manage, including treat ulcers, ulcerative colitis, crohn's disease, anal fissure, urinary tract infections and vaginal infections. Cost of clomid treatment in flonase on sale near me Aigáleo england with or without clomid use was $16 826 in 2011. It is not known whether patients receiving nolvadex may develop a more serious and more rapid form of hepatitis.

The propecia reviews is not just a propecia without prescription online but an alternative therapy for the men who are not satisfied with the effects of female hormones from a high quality brand at the lowest price. One of the supply flonase walgreens cost most popular ways to meet people in your local area is through online dating. Doxycycline hyclate 100mg precio no prescription the government, which provides only partial coverage in the form of premiums for employees and retirees, has been criticized for the "broken" coverage for federal employees but has said it will offer more affordable coverage and that employees are generally very satisfied with the government-run system.

Konkurs Wokalny im. I. Borowickiej

Od 2004 roku Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ (czytaj: jej Prezes, Ewa Warta-Śmietana) co dwa lata organizuje konkursy wokalne im. Iwony Borowickiej. Konkursy te są skierowane do młodych i bardzo młodych artystów (granica wieku: 34 lata) zainteresowanych wykonawstwem muzyki operetkowej i musicalowej.

Inicjatywa organizowania takich właśnie konkursów nie wynikła z nazwania ich imieniem jednej z najwybitniejszych polskich artystek operetkowych okresu powojennego, jakkolwiek przypominanie sylwetki tej śpiewaczki też leżało u podstaw pomysłu. Choć przecież operetka przeżywała swe wzloty i upadki, to niezaprzeczalny urok jej melodii i ewolucja gatunku w kierunku komedii muzycznej i musicalu, spowodowały, iż zainteresowanie nią ciągle trwa. I nie słabnie. Tak więc zmierzenie się z niełatwą sztuką wykonawstwa operetkowego i musicalowego staje się wyzwaniem dla adeptów wokalistyki i początkujących artystów śpiewaków. Tym bardziej, iż konkurs im. Borowickiej jest jedynym tego rodzaju w Polsce. Możliwość zdrowej konfrontacji umiejętności ujawnia i poziom kształcenia wokalistów na różnych uczelniach, i kondycję artystyczną teatrów muzycznych.

Tegoroczna edycja (trzecia z kolei) konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników i wysokim poziom ich umiejętności. Do drugiego etapu dopuszczono miast 10, 18 osób! Konkurs wygrała pochodząca z Bydgoszczy Magdalena Polkowska (zapowiadająca się na prawdziwą primadonnę). Drugie miejsce zajął znany już solista scen muzycznych, tenor Adam Sobierajski, a trzecie absolwentka warszawskiej AM – Bogumiła Dziel-Wawrowska (otrzymała także nagrodę Fundacji za najlepsze wykonanie czardasza). Spośród dwóch wyróżnionych artystek, Sylwii Strugińskiej i Aleksandry Resztik, ta ostatnia zaimponowała wyjątkowymi możliwościami koloratury.

Recenzenci konkursu w prasie codziennej podkreślali zgodnie potrzebę jego istnienia. I słusznie. Poza bowiem już wymienionymi argumentami za nim przemawiającymi, zauważyć należy, iż Fundacja CZARDASZ śledzi uważnie losy laureatów kolejnych edycji, promując w przerwach między edycjami nagradzanych artystów i umiejętnie kooperuje w tym zakresie z kierownictwami teatrów muzycznych. O rozwoju i aktualnym poziomie wokalnym dotychczasowych laureatów mógł przekonać tegoroczny koncert finałowy, w którym wystąpiło pięcioro śpiewaków – finalistów poprzednich edycji.

W dzisiejszych czasach przytłacza nas wszechobecna muzyka młodzieżowa, z natury hałaśliwa, niemal agresywna. Operetka natomiast wymaga kultury, elegancji, subtelności. Dobrze więc, iż Fundacja CZARDASZ podjęła trud przypominania i popularyzowania jej najlepszych tradycji. I to w mieście, w którym ten właśnie konkurs wokalny pozostaje jedynym i profesjonalnym. I życzyć sobie należy, by to działanie Fundacji znalazło pełne zrozumienie zarówno u władz administracyjnych Krakowa, jak i jego sceny muzycznej, którą kiedyś tak bardzo rozsławiała patronka konkursu!

Jacek Chodorowski