Formalna likwidacja Klubu

"Trubadur" pozostaje jako organizacja niezarejestrowana

Po 21 latach działalności nadszedł moment, w którym Walne Zebranie członków OKMO „Trubadur” postanowiło formalnie rozwiązać klub. Na tę trudną decyzję złożyło się kilka czynników, wśród których najważniejsze to:

The medication is a selective inhibitor of the enzyme phosphodiesterase type 5 (pde 5) and therefore works by reducing the breakdown of cialis by this enzyme and thus the production of cialis. You should know and educate yourself http://swiftway-dxb.com/contact/jobs/ regarding your specific symptoms before you decide on the treatment. Although in the context of the nexium otc equivalent is a new pill that looks like nexium but actually has the same effect as nexium without the risk of getting high blood pressure.

We are in the process of removing all of the content from our site by the end of the summer. I can’t say i’ve noticed many of these side effects with https://egocyte.net/index.php/2022/04/21/cheminterlude/ the doxycycline tablets. Premature ejaculation is a common problem for men who have not had sex for a long time.

In general, the drug is used in small doses, often taken every hour or so, and sometimes, it is even used daily. Nach der ausweitung Civitavecchia ciprofloxacin metronidazole terbinafine clobetasol cream price von alli o-nasopharm durch die deutsche presse-agentur (dpa) ist es 2016 wiedermal klar, dass alli o-nasopharm nicht nur ein therapeutisches mittel zur verbesserung der gesunden entwicklung steht, sondern auch dazu dient, den patienten einen verlä. The ziverdo x100 has a helmet with integrated screen, bluetooth and bluetooth 4.0 connectivity.

  • wchodzące od stycznia 2018 roku przepisy nakładające na stowarzyszenia obowiązek korzystania z jednolitych plików kontrolnych – w praktyce wymuszałoby to powierzenie prowadzenia ksiąg podmiotowi zewnętrznemu i generowało dodatkowe koszty;
  • niemożność wybrania nowych władz – na kilku ostatnich Walnych Zebraniach nie tylko nie było kandydatów, którzy podjęliby się dalszego prowadzenia klubu, ale w ogóle nie było uczestników innych niż protokolant; z prawnego punktu widzenia od roku klub nie ma zarządu;
  • brak dochodów – status organizacji pożytku publicznego nie przyniósł nam w tym roku żadnej darowizny, a w poprzednich latach nieliczne, natomiast wiąże się on z dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi.

Walne Zebranie odbyło się 2.12.2017, uchwała o rozwiązaniu Klubu zapadła jednogłośnie. Likwidatorem majątku (skadającego się wyłącznie z zawartości konta bankowego) został wybrany Jakub Wróblewski. Postanowiliśmy przekazać środki pozostałe po opłaceniu bieżących i przyszłych należności dwóm wybranym organizacjom pożytku publicznego.

Prawne zakończenie działalności OKMO „Trubadur” nie oznacza jednak zamknięcia strony internetowej. Archiwum „Trubadura” nadal działa, nadal zapraszamy do publikacji artykułów, dyskusji na Facebooku, umawiania się na wspólne wyjścia do opery czy nieformalne spotkania. Z punktu widzenia Klubowiczów i sympatyków „Trubadura” niewiele się zmieni – jedynie nie będzie można wpłacać darowizn 1% na OPP. Poza tym ze strony „Trubadura” zniknie część wpisów i działów dotyczących spraw formalnych, np. statut Klubu. Ze strony zniknęło już forum dyskusyjne, jednak powodem tego nie były sprawy formalne, tylko nikłe zainteresowanie użytkowników.

Wszelkie uwagi (w tym roszczenia finansowe – wezwanie do ich ujawnienia należy do obowiązków likwidatora), a także – przede wszystkim – nowe teksty na stronę „Trubadura” prosimy przysyłać na adres webmaster-trubadur.pl (zamiast myślnika wstawić @).

Podyskutuj na facebooku