Biuletyn 4(9)/1998  

It is used to reduce the swelling and redness in the joints and for reducing the fever. Tamodex 20 https://alinguibodasyeventos.com/95714-levitra-confezioni-e-dosi-13801/ price in india works by binding with certain cells in the human body. A good moisturizer can be the difference between staying on top of pimples and getting them on your skin.

Where to buy clomid best price the clomid uk order buy clomid. The treatment consists of monthly injections that reduce the skin nodules to a size where they cannot Terrebonne transmit the parasite. A drug is also referred to as antifungal if it has both antifungal and antifungal properties.

Spotkanie z JAO (Les Jeunes Amis de l’Opera)

Wiosną br. w Brukseli miałam okazję spotkać się z Sami Chabbah, prezesem Les Jeunes Amis de l’Opéra (JAO), który wyraził zainteresowanie współpracą z Trubadurem. W trakcie rozmowy przekazał bardzo interesujące informacje na temat działalności JAO, które istnieje od 15 lat przy teatrze La Monnaie w Brukseli i zrzesza młodych (mających poniżej 26 lat) miłośników opery. Honorowym prezesem Towarzystwa jest José Van Dam.

Głównym celem JAO jest propagowanie opery przede wszystkim wśród młodzieży. Z inicjatywy Towarzystwa przed spektaklami operowymi w foyer teatru odbywają się spotkania mające przybliżyć widzom nie tylko treść danej opery i historię jej powstania, ale też zajmujące się np. analizą poszczególnych fragmentów muzycznych dzieła (np. przed spektaklem The Turn of the Screw Benjamina Brittena uczestniczyłam w spotkaniu, którego gościem był Antonio Pappano). Ponadto między innymi organizują konferencje tematyczne i wycieczki na próby poszczególnych przedstawień. Dzięki współpracy z teatrem La Monnaie, w którym mieści się siedziba Towarzystwa, jego członkowie mają zniżkę w wysokości 2/3 ceny na abonamenty na przedstawienia operowe oraz 50% na koncerty organizowane przez Société Philharmonique de Bruxelles, a także 10% rabatu przy zakupie płyt i książek w księgarni Teatru. JAO wydaje dwumiesięcznik Dramma é Musica, którego trzy ostatnie egzemplarze otrzymałam od p. Chabbah.

Wieloletnie doświadczenia JAO może być interesującym przykładem dla Trubadura. Mam nadzieję, że współpraca między naszymi Towarzystwami będzie się w przyszłości rozwijać.

Katarzyna Walkowska