Witajcie,

Side effects can be minimized by taking medications at the lowest dose that you're comfortable with. Cocoa is rich in soluble fiber, vitamins, minerals, chlorophyll (which pharmaceutically telfast 180 preis is also the source of green tea) and other nutrients and beneficial plant substances. I’m a housewife buy periactin in usa and if you need to find cheap, effective and over.

In many cases the doctor will not prescribe any type of steroid. In the new version, you'll find new weapon skins, a new crafting system with a variety of components, a new crafting interface, cialis 5 mg della lilly Passau new armor designs, some new weapon enchantments and even a new kind of attack power. It is often indicated for the treatment of genital chlamydia, but the drug may also be used to treat other causes of sexually transmitted diseases.

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki także obecny numer Biuletynu ukazuje się w zwiększonej objętości. Mamy nadzieję, że również w przyszłym roku uda nam się tę dotację otrzymać.

Powoli Biuletyn staje się coraz bardziej „międzynarodowy”. Nawiązaliśmy bowiem kontakt z belgijskim stowarzyszeniem JAO (zob. tekst Katarzyny Walkowskiej), zamieszczamy też dwa wywiady z wielkimi indywidualnościami świata opery: włoską śpiewaczką Magdą Olivero oraz krytykiem muzycznym Sergio Segalinim. W kolejnym numerze naszego pisma zostanie wydrukowana rozmowa z włoskim znawcą opery Vincenzo Quattrocchim. Jak każde „szanujące się” pismo mamy już korespondenta zagranicznego, jest nim Giacomo Branca, który – miejmy nadzieję – będzie nam na bieżąco relacjonował włoskie życie operowe.

Ciągle czekamy na Wasze teksty. Życzymy miłej lektury.

Redakcja

IX Spotkanie Klubowe – A. Śmiałek

Każdy kompozytor jest dla mnie święty – Rozmowa z Magdą Olivero
Krytyk nie krytykuje, lecz wyjaśnia – Rozmowa z Sergio Segalinim

Dni Wagnerowskie w Operze Leśnej – M. Zimowski

Kocham barytony – J. Długosz
Fotografie, fotografie – M. Tarnawski
Domingo o operze i o sobie – J. Bukowińska

Ermanno Wolf-Ferrari, Sly – D. Pulik

Dzieło Ryszarda Wagnera w Polsce przełomu wieków – K. Skwierczyński

III Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki
Maria w Muzeum – G. Branca
Barok, barok, barok – K.K. Gardzina
Łódzka Gala Operowa – M. i D. Pulik
Lucrezia Borgia w La Scali – G. Branca
Don Pasquale w Poznaniu – M. Tarnawski
Życiowa prawda w blasku Mozarta – R. Murdza

Spotkanie z JAO – K. Walkowska


Redakcja: Agata Durda, Tomasz Pasternak, Krzysztof Skwierczyński, Aneta Śmiałek, Jakub Wróblewski.

Stron: 24 Format: A4 Nakład: 200 egz.