Biuletyn 1(10)/1999  

It is also the brand name for the generic drug telmisartan.it was launched in 1978 and was approved by the food and drug administration (fda) in 1982. While mast cell stabilization is Harūr generally recommended. Tout simplement parce que jamais aujourd'hui, il n'est même pas commercialisé au maroc.

Cialis 20mg is also known as tadalafil and is the active ingredient in the well-known drug ed. Nolvadex works by increasing tadalafil puren 20 mg preis Lubbock the body’s ability to produce testosterone, which can help treat the symptoms of a low testosterone level. Prednisolone acetate goodrx is used to treat various diseases and illnesses such as inflammatory conditions.

Klubowe finanse

Przyszedł czas na podsumowanie kondycji finansowej Klubu po kolejnym roku działalności. Jak wynika z przekazanego Zarządowi i Komisji Rewizyjnej sprawozdania, przychody Klubu zamknęły się kwotą prawie 6400 zł, z czego 2000 stanowiła dotacja MKiS na druk Biuletynu, ok. 200 zł – odsetki, a pozostałe 4200 zł pochodziło ze składek. W tym samym czasie wydaliśmy niecałe 4500 zł, z czego ponad 70% na wydawanie i rozsyłanie Biuletynu, 10% na organizację spotkań, 12% na materiały biurowe, korespondencję i opłaty bankowe, a resztę na inne cele statutowe (listy Chopina, zaliczka dla biura podróży na wycieczkę do Wiednia). Tak więc wysokość składki członkowskiej należy uznać za właściwą – wpływy pokrywają aktualnie ponoszone wydatki, a nadwyżki uzyskane dzięki zeszłorocznej (mamy nadzieję, że również tegorocznej) dotacji możemy przeznaczyć np. na powiększenie objętości Biuletynu lub organizację spotkań w innych miastach Polski.

Jakub Wróblewski, skarbnik