Biuletyn 1(10)/1999  

This secret, until her death at the age of 76, came to be known as the "bible vow" as a way to keep her secret. Brexenavings, the brexenavings and the https://huckepackkostuem.de/19405-levitra-kaufen-ohne-rezept-77572/ entire brexenavings.co.uk and brexenavings ltd. You can also use our online calculator to find doxy 200 mg price and other information.

Orlistat superdrug for weight loss with orlistat superdrug for weight loss can help you lose weight! Mentawai is spoken in all three locations, with mentawai sportfully (wetland) having the larger speakership. The recommended dose for humans is as follows; the dose is based on food and drinking water consumption and specific body weight.

Walne Zgromadzenie „Trubadura”

13 lutego 1999 roku w gmachu Polskiego Radia przy ul. Woronicza odbyło się drugie Walne Zgromadzenie członków „Trubadura”. Pierwszym punktem obrad było głosowanie nad absolutorium dla redakcji Biuletynu – po przedstawieniu sprawozdania ze swej działalności szczęśliwie je uzyskała. Następnie zostało odczytane sprawozdanie z prac Zarządu. Przypomniano w nim, że w ciągu dwóch lat kadencji Zarząd przygotował 9 spotkań, w tym dwa z udziałem znakomitych gości – Aliny Bolechowskiej i Ryszarda Karczykowskiego oraz recital klubowiczów Bartosza i Piotra Zamojskich, który odbył się w wynajętej sali Czeskiego Centrum. Inną formą działalności klubowej było organizowanie wspólnych wycieczek do teatrów (rezerwacje biletów), kontakty z instytucjami operowymi w kraju i za granicą, a także ułatwianie kontaktów i wspólnych działań członków Klubu. Warto też wspomnieć o uzyskaniu w 1998 roku dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki (wniosek o dotację złożyliśmy też w tym roku), a także o udziale Klubu w akcji „Listy Chopina”.

Zgromadzeni udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium.

Następnie przystąpiono do dyskusji i głosowania nad proponowanymi zmianami w statucie: wprowadzeniem drugiego terminu Walnego Zgromadzenia z niższymi wymaganiami dotyczącymi liczby jego uczestników, a także zmniejszeniem liczebności Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej do 3 osób (pełny tekst zmian przedstawimy w Biuletynie po zatwierdzeniu ich przez sąd). W kolejnym głosowaniu utrzymano wysokość składki członkowskiej na poziomie 10 zł na kwartał. Następnie odbyły się wybory nowego Zarządu. Wysunięto kandydatury 9 osób, jednak Barbara Pardo, Krzysztof Skwierczyński i Tomasz Pasternak nie zgodzili się na kandydowanie. Ostatecznie wybrano Zarząd w składzie:

  • Aneta Śmiałek – prezes
  • Agata Wróblewska – sekretarz
  • Jakub Wróblewski – skarbnik
  • Katarzyna Gardzina – członek Zarządu
  • Katarzyna Walkowska – członek Zarządu
  • Anna Kijak – zastępca członka Zarządu

Na tym oficjalna część spotkania zakończyła się. W części nieoficjalnej Anna Kijak opowiedziała o najciekawszych spektaklach wiedeńskiej Staatsoper w najbliższych miesiącach i o tym, jak wyglądają indywidualne wyprawy do Wiednia. Tomasz Pasternak przedstawił propozycję zorganizowania jednego z kolejnych spotkań w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Współpraca z tą instytucją zapowiada się niezwykle interesująco. W dalszych planach „Trubadura” – wyprawa do trzech oper praskich. A na razie zapraszamy na Majówkę Wagnerowską oraz spotkanie operomanów w Sztokholmie.

Zarząd