Trubadur 4(13)/1999  

In addition, several studies have shown that patients taking dapoxetine for depression were less likely to have suicidal thoughts than those. You may stop taking one or more drugs from this group and/or change to another if you think you have developed allergic reactions Mardin to them. For example, it may be used in combination with chemotherapy or other drugs that can cause breast cancer.

This is why, and as a result of this, it is so important to. Propecia propecia ist die neue, einzigartige, komplexe und verständliche therapie für propecia Arhavi viagra für frauen preis propecia kauft propecia an sie. If the insurance company is willing to pay a certain amount of money for a new procedure, then the patient is unlikely.

Bogdan Paprocki
80. urodziny Artysty

Bogdan Paprocki, jeden z czołowych artystów polskiej sceny operowej, odegrał wybitną rolę w naszym muzycznym życiu. Należy do najwybitniejszych śpiewaków doby powojennej. Jego niezwykła aktywność sceniczna i dyspozycja wokalna trwa nieustannie.

Urodzony w Toruniu 23 września 1919 roku – w tym roku obchodził swoje 80. urodziny. Z tej okazji 9 października na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbył się jubileuszowy spektakl Fausta Gounoda, w którym Artysta wystąpił w partii Starego Fausta.

Dorobek artystyczny Bogdana Paprockiego jest wspaniałą kartą w historii powojennej opery polskiej. Niewielu jest śpiewaków o takiej sławie i estymie, jaką cieszy się ten zasłużony Artysta. W czerwcu 1999 roku 2684. spektaklem operowym zakończył swój 53. sezon operowy! W ciągu 53 lat zawodowego śpiewania Paprocki ugruntował mocno swoją pozycję w topografii operowej. Stał się postacią teatru operowego, z prostotą i naturalnością przechodząc przez wszystkie muzyczne wtajemniczenia, budząc podziw dla kultury wokalnej i interpretacji śpiewanych partii. 53 operowe sezony! – to sprawa bez precedensu i dowód wielkiego kunsztu. Rozumne dysponowanie głosem pozwoliło Mu na długą i piękną karierę.

Dzisiaj Bogdan Paprocki dalej podejmuje się zadań operowych. Śpiewak wspaniałej klasy, ogromnie muzykalny, obdarzony bardzo pięknym głosem i utrzymujący niezmiennie świetną formę wokalną, wydaje się nadal nie mieć na macierzystej scenie prawdziwie godnych następców. Ten doświadczony Artysta ciągle obsadzany jest w kolejnych premierach TW i chociaż obecnie są to już, siłą rzeczy, pomniejsze, drugoplanowe partie, wyśmienicie potrafi je kreować, a śpiewając pokazuje, co znaczy naprawdę dobra stara szkoła, udowadniając, że Mistrzem pozostaje się nawet w mniejszej rólce.

Od pierwszego publicznego występu Bogdana Paprockiego minęło w tym roku 60 lat! Karierę rozpoczął w… kwietniu 1939 r., kiedy to po raz pierwszy wystąpił na estradzie – dwudziestoletni wówczas członek rewelersów w Szkole Podchorążych Rezerwy w Zamościu. Na scenie operowej zadebiutował partią Alfreda w Traviacie – jako solista Opery Śląskiej w Bytomiu – 23 listopada 1946 roku. Z Bytomiem związał się potem na wiele sezonów – równocześnie nawiązał kontakt z Operą Warszawską i w jej zespole (później zespole Teatru Wielkiego) śpiewa do dziś – na jej scenie wyśpiewał cały odpowiadający jego walorom głosowym wielki repertuar. Zasłynął w Warszawie najpierw jako Andrea Chénier, Stefan w Strasznym dworze (na spektaklu inaugurującym działalność odbudowanego Teatru Wielkiego w 1965 r.), Don José w Carmen, Rudolf w Cyganerii, Don Carlos i w dziesiątkach innych czołowych partii: Leński w Eugeniuszu Onieginie, Canio w Pajacach, Książę w Rigoletcie, Manrico w Trubadurze, Cavaradossi w Tosce, Pinkerton w Madame Butterfly, tytułowy bohater Opowieści Hoffmanna, a nade wszystko oczywiście Jontek w Halce. O Stefanie i Jontku wiedzą wszyscy i powszechnie uważa się obie te arcypolskie role za Jego wielkie osiągnięcia.

W swoim repertuarze wyśpiewał ponad 50 ról operowych, śpiewa też w oratoriach i utworach symfonicznych. Brał udział w 2684 przedstawieniach operowych, ponadto w koncertach, nagraniach dla firm płytowych w kraju i za granicą, nagraniach dla Polskiego Radia i Telewizji. Występował na 48 zagranicznych, liczących się scenach operowych. Uczestniczył w pracach jury licznych konkursów wokalnych krajowych i zagranicznych. Zachwycał wspaniałą techniką wokalną i niepowtarzalną umiejętnością operowania głosem, co znalazło odzwierciedlenie w uhonorowaniu Go – jako jedynego śpiewaka polskiego – srebrnym OPERA MEDAL przyznanym przez Komitet Harriet Cohen International Music Award w Londynie (1960 r.).

60 lat działalności tego Wielkiego Artysty to cały odrębny, jakże piękny rozdział w dziejach polskiego teatru operowego i naszej sztuki śpiewaczej. Przez kilkadziesiąt lat był filarem Teatru Wielkiego w Warszawie, ozdobą tej sceny. Dziś występuje nadal, szczególnie gorąco oklaskiwany przez publiczność i wysoko ceniony przez recenzentów muzycznych. Nieczęsto zdarza się słyszeć Artystę tej miary co Bogdan Paprocki; niewielu też można znaleźć w świecie artystów tego „fachu”, którzy by Mu w tej doskonałości dorównać mogli.

Aktualnie – na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej Bogdan Paprocki bierze udział w spektaklach: Nabucco (Abdallo), Turandot Pucciniego (Altoum), Faust Gounoda (Stary Faust). W ostatniej premierze Madame Butterfly, która miała miejsce 29 maja 1999 r., wystąpił jako Yamadori. 19 czerwca w poznańskim Teatrze Wielkim uczestniczył wokalnie, po raz kolejny, w koncercie IV Turnieju Tenorów Polskich, a także wystąpił 8 lipca 1999 r. podczas XXXVIII Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju, gdzie odbyło się powtórzenie tego koncertu. W obecnym sezonie 1999/2000 we wznowieniu Krakowiaków i górali Bogusławskiego i Stefaniego Paprocki zaśpiewał partię Bartłomieja.

Ad multos annos, Panie Bogdanie!… a sobie życzymy abyśmy jeszcze wielokrotnie mogli Pana podziwiać na scenie Opery Narodowej, nie tylko w tym sezonie, sezonie przełomu tysiącleci, ale i w następnych. I do zobaczenia w XXI wieku!

Anna Lewandowicz