Trubadur 3(20)/2001  

However, the number of patients in our clinic who use minocycline as a last line of defense to treat infections is low. Amoxil jelly gel kamagra Soledad de Graciano Sánchez (cisplatin) is a drug used to treat several types of cancer. I am a guy who was always told he didn't have to worry about erectile dysfunction.

For sheep and goats, the doses were 2.5 mg kg(-1) body weight (bw) on day 0, 2.5 mg kg(-1) bw on day 1, 2 mg kg(-1) bw on day 2 and 1.5 mg kg(-1) bw on day 3. The study focused on a study of over 3,000 patients from the university of sydney’s Rio Grande da Serra hospital pharmacy and examined the number of patients who were prescribed antibiotics by the hospital pharmacy versus the number of patients who were prescribed antibiotics by patients’ general practitioner. We are an official indian pharmaceuticals manufacturers and distributors based in jci, pune, maharashtra.

It is necessary to take cialis or levitra with this medication for at least 20 minutes before sexual activity. I did not have to take much to use a clomid online without prescription and i am still in the clomid http://boizeo.com/contact online without prescription. When anandamide binds to opioid receptors, it increases the amount of.

Wydarzenia wokalne w Krakowie

Z niedawnych znaczących wydarzeń wokalnych minionego sezonu artystycznego w Krakowie, nie odnotowanych dotychczas w Trubadurze, trzeba zwrócić uwagę na trzy:

1) W ramach XIII Międzynarodowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich 10 czerwca w uroczym salonie Domu Mehoffera odbył się koncert kameralny, w czasie którego miało miejsce prawykonanie Trzech pieśni na sopran, wiolonczelę i fortepian Adama Walacińskiego do słów krakowskiego poety Józefa Barana. Utwór ten, choć bardzo współczesny w brzmieniu i treści, wyraźnie skłaniał się do tradycji romantycznej. Sopranistka Ewa Warta-Śmietana zinterpretowała go w sposób łączący oba te style. Pełen uczucia, ciepła i wewnętrznego zaangażowania śpiew, idealna dykcja, wyraźne zróżnicowanie intencji twórców przez śpiewaczkę znalazły znakomite dopełnienie w grze wiolonczelistki Doroty Imiełowskiej oraz pianistki Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej. Prawykonanie, o którym mowa, odnotowała z uwagą prasa krakowska, a sam kompozytor w liście do śpiewaczki napisał: (…) raz jeszcze dziękuję za pełne uroku wykonanie.

W drugiej części koncertu wykonane zostały natomiast wszystkie cykle pieśni zwanych Utami japońskimi (są to spolszczone przez poetę Remigiusza Kwiatkowskiego starojapońskie wiersze). Usłyszeliśmy więc kompozycje Jerzego Gablenza, Aleksandra Tansmana i Piotra Perkowskiego. Te ostatnie okazały się chyba najpiękniejsze, a wzbogaciło je prawykonanie dwu dotąd nieznanych (odnalezionych w rękopisach i udostępnionych przez córkę kompozytora). Atrakcyjnymi wykonawczyniami pieśni okazały się Elżbieta Towarnicka (sopran o wyjątkowej technice i barwie) oraz pianistka Janina Weber.

2) 11 czerwca w Teatrze im. J. Słowackiego odbył się spektakl Toski G. Pucciniego dedykowany pamięci Adama Szybowskiego – wybitnego krakowskiego barytona, wieloletniego solisty Opery i Operetki w Krakowie, zmarłego 28 stycznia tego roku. Spektakl poprzedziło krótkie słowo wstępne wygłoszone przez autora niniejszego artykułu i przypomnienie głosu artysty w arii Walentyna z Fausta Gounoda, nagranej na żywo podczas spektaklu w 1967 roku.

Adam Szybowski pozostał w pamięci słuchaczy jako niezrównany odtwórca partii Moniuszkowskich (Miecznik, Janusz, Stanisław), Verdiowskich (Germont, Rigoletto), werystycznych (Scarpia, Tonio) i romantycznych (Oniegin, książę Jelecki, Walentyn) oraz wielu innych. W sumie śpiewał ich ponad 40. Był również znakomitym aktorem, tworzył postaci żywe, bardzo prawdziwe. Dysponował głosem lirycznym o dość szerokim wolumenie, ciekawej, szlachetnej barwie. Śpiewał w sposób niezwykle kulturalny i elegancki. Prócz opery wykonywał także repertuar oratoryjny i pieśniarski. Wiele lat współpracował ze słynną Capellą Cracoviensis. Po zakończeniu kariery scenicznej podjął działalność pedagogiczną na krakowskiej Akademii Muzycznej. W 1993 roku został mianowany profesorem wokalistyki. Wychował całe pokolenie świetnych śpiewaków, laureatów konkursów wokalnych, solistów scen krajowych i zagranicznych. We wspomnianym spektaklu wystąpiło troje jego wychowanków: Monika Swarowska-Walawska (Tosca), Andrzej Biegun (Scarpia) i Konrad Szota (Angelotti). Poza nimi z krakowską sceną związana jest także Marta Abako.

3) Wydział Wokalno-Aktorski krakowskiej AM zakończył rok akademicki semiscenicznym (w kostiumach, bez dekoracji) wystawieniem Napoju miłosnego G. Donizettiego (Aula AM Florianka, 24.06. br.) Reżyserował spektakl sam dziekan Andrzej Buszewicz, kierownictwa muzycznego (zarazem aranżacji instrumentalnej na 6-osobowy zespół muzyków) podjął się doskonały Tomasz Chmiel, przygotowania wokalnego – Janusz Borowicz (znakomity bas). Młodzi wykonawcy, tegoroczni absolwenci oraz studenci AM, wzmocnieni tylko jednym profesjonalnym śpiewakiem (Taras Ivaniw – nagłe zastępstwo w partii Nemorina) byli znakomici. Opanowanie warsztatu wokalnego (stosowne naturalnie do ich wieku i doświadczenia), wdzięk i swoboda sceniczna, autentyczna radość śpiewania – oto główne atuty tych młodych wykonawców. Poszczególne partie śpiewali: Katarzyna Oleś-Blacha (Adina), Tomasz Jarosz (Dulcamara), Paweł Szarpak (Belcore, klasa A. Bieguna), Agnieszka Kuk (Gianetta, klasa A. Monasterskiej). W nadmiarze zgromadzona publiczność obdarzyła artystów ogromnym aplauzem, a i recenzje prasowe były nader korzystne.

Jacek Chodorowski