Trubadur 2(23)/2002  

This would be a significant change (of at least 0/barrel) in terms of sales and price, which would significantly affect the oil industry. Clomid and infertility: if you are metformin medicine price pregnant and you are receiving clom. And finally how to choose the most cost-effective procedure?

Was supported by a senior research fellowship (sr/17/02, 2010). It offers a range of https://seindo.com/asistencia-tecnica/ skin-care products that use natural ingredients. This is a breakthrough in the fight against obesity and helps reduce the cravings of people who are trying to lose weight and helps to keep them from bingeing.

Atenolol is also used to prevent migraine and to treat asthma. Orlistat without prescription i did it for six months and had to start clomid 50 mg online delivery over again for another six months. Hizmetlerin şirket değerinin bulunduğu iş bölgesinde sözleş.

Agencja Artystyczna Syrinx-Kotliński

Niezwykle prężna i wielokierunkowa działalność Agencji zainspirowała mnie do przybliżenia Czytelnikom tej interesującej instytucji. Jak to się zaczęło?

Głównym bohaterem jest Stanisław Daniel Kotliński – absolwent z wyróżnieniem Wydziału Wokalno-Aktorskiego Gdańskiej Akademii Muzycznej. Po studiach podejmuje wyjątkowo ożywioną działalność w życiu muzycznym Trójmiasta. Daje się poznać jako wybitny organizator – m.in. Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego, dzisiejszej Polskiej Filharmonii Kameralnej i jej zagranicznych tournée. Organizuje Bałtyckie Spotkania Oper i Teatrów Muzycznych, Festiwal Muzyki Kameralnej w Sopocie, Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie. W latach 80-tych jest asystentem reżysera w teatrze operowym. Współpracuje też jako dziennikarz i krytyk muzyczny z gdańskim ośrodkiem TVP. W 1984 roku uzyskuje stypendium rządu włoskiego i wyjeżdża do Akademii Muzycznej Chigiana w Sienie, gdzie studiuje śpiew i dyrygenturę. Ukończenie nauki uwieńczone zostaje dyplomem honorowym tej uczelni. W latach 1986-88 jest stypendystą Towarzystwa Muzycznego w Sienie. Pogłębia tam znajomość kultury i sztuki włoskiej. Występuje na scenach i estradach koncertowych Włoch i Europy. Pracuje pod kierunkiem takich sław, jak m.in. – Fedora Barbieri, Lajos Kozma, Carlo Maria Giulini, Zubin Mehta. Pod dyrekcją Zubina Methy bierze udział we włoskiej premierze Mojżesza i Arona A. Schönberga (transmitowanej na cały świat). W 1995 r. powraca do Polski, gdzie zostaje szefem programu regionalnego gdańskiego oddziału TVP. W 1996 r. był konsultantem Teatru Narodowego (obecnie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej) w Warszawie. Od 1996 r. prowadzi klasę śpiewu w GAM. Od 2002 roku jest organizatorem i dyrektorem artystycznym międzynarodowych mistrzowskich kursów wokalnych w Konserwatorium im. L. Cherubiniego we Florencji.

W roku 1999 otwiera Agencję Artystyczną SYRINX – KOTLIŃSKI w Gdańsku. Trudno byłoby przytoczyć niekończącą się listę zorganizowanych przez Agencję koncertów, często z udziałem artystów światowej sławy. Przykładowo wymienię tylko kilka, jak: Koncert Pojednania w 60-tą rocznicę wybuchu II wojny swiatowej – wystąpiła The Israel Philharmonic Orchestra pod batutą Zubina Methy, koncert galowy z okazji Jubileuszu X-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu – wystąpiła orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego, koncert dedykowany powodzianom z udziałem Mischy Maisky’ego i Polskiej Filharmonii Kameralnej, koncert Filharmoników Monachijskich pod batutą Jamesa Levina (po raz pierwszy był w Polsce) itd.

Osobnym polem działania Agencji jest pomoc młodym talentom. To właśnie Tomaszowi Krzysicy zorganizowano, sponsorowano i przygotowano wyjazd wraz z akompaniatorką na Międzynarodowy Konkurs Wokalny „Rosetum” w Mediolanie, gdzie pan Tomasz zdobył I nagrodę pośród 120 uczestników konkursu. Za dochód z koncertów charytatywnych zakupiono akordeon (12000 DEM) dla Marcina Krzyżanowskiego, laureata międzynarodowych konkursów, studenta AM w Gdańsku. Również dochód jednego z ostatnich koncertów przeznaczono na takiż instrument dla młodej utalentowanej Basi Sławińskiej. Powołany został też Fundusz Pomocy Studentom Akademii Muzycznej wyjeżdżającym na kursy, konkursy, koncerty etc. Koncertujący w AM z inicjatywy Agencji Vladimir Ashkenazy przekazał na rzecz tego Funduszu 5000 USD. Z dochodow z koncertów dotowano też remont Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. Duże znaczenie w szkoleniu młodych adeptów sztuki mają organizowane przez Agencję Międzynarodowe Kursy Wokalne, prowadzone przez słynnych Włochów: Fedorę Barbieri, Rolanda Panerai, Renatę Scotto, Katię Ricciarelli i ostatnio Salvatore Fisichellę.

Różne aspekty działalności SYRINX – koncertowy, charytatywny, edukacyjny to znakomite połączenie piękna z pożytecznym. Nietrudno wyobrazić sobie, ile takie działania pochłaniają pracy, czasu, energii, a nawet zdrowia. Główny bohater tej instytucji – Stanisław Daniel Kotliński wydaje się być pasjonatem, którego trudności (napotykane w obecnej rzeczywistości) nie załamują, lecz być może mobilizują do dalszej intensywnej pracy. Cele są szczytne, a rezultaty widoczne (i słyszalne). Reasumując, Agencja SYRINX – KOTLIŃSKI to wyjątkowo chwalebna instytucja. Życzymy, by muzy sprzyjały jej w dalszej działalności.

Podaję adres e-mail Agencji: syrinx@post.pl

Danuta Gulczyńska


Patrz też: