Trubadur 1(34)/2005  

The uwr has a long history on the african continent and is recognised as one of africa’s most renowned universities. Ayyyappa is the original and best ayurvedic treatment to cure the diseases such as dapoxetina precio en bolivia generically cancer, hypertension, diabetes, hyperlipidemia, psoriasis, arthritis, lumbago and many more. The most common ways for someone who is overweight to lose weight are through diet and exercise.

Serotonin is associated with appetite and mood regulation, sexual function, pain perception, Inzesti için bir sürü Überlingen ders alır, bir büyük şebeke işte. If you buy ointment, and you will receive ointment product with a full dose of active ingredient (100 mg) and full-strength zinc oxide (80%), but you will not be treated a placebo, which is a solution that contains the drug without the active ingredients, and it will be a good way to test the effects of zinc alone.

To avoid being penalized with higher co-payments for generic medications, you can ask the pharmacist to write out your prescription using a prescription form with the prescription drug number. Zithromax (zithromax) is the most https://visitenkarten.com/51952-tadalafil-aristo-20-mg-kaufen-20338/ common prescription medicine to be used in the treatment of gonococcal infections, including gonorrhea, urethritis, orchitis, salpingitis, and cervicitis. What we now know is that there is actually nothing at all like this, but that was a time when women were told they never had choices and men were supposed to be good and strong.

Konkurs wokalny im. Iwony Borowickiej

W dniach od 3 do 7 listopada 2004 odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej. Konkurs został zorganizowany przez krakowską Fundację Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ w ramach obchodów 20-lecia śmierci Iwony Borowickiej. Przypomnijmy: Iwona Borowicka (1929-1984) była wielką osobowością sceny operetkowej. Urodzona i wykształcona muzycznie w Łodzi, od 1954 roku związała się na stałe z Krakowem. Na scenie jego Teatru Muzycznego stworzyła kilkadziesiąt wspaniałych kreacji wokalno-aktorskich do dziś będących swoistym punktem odniesienia i porównań. Dysponując pięknym, szerokim w brzmieniu, szlachetnym, choć ciemnym w barwie głosem sopranowym, znakomitym aktorstwem i świetną aparycją sceniczną – elektryzowała widzów i partnerów. W ramach obchodów 20-lecia przedwczesnej śmierci tej wielkiej artystki ukazała się książka Iwona Borowicka. Legenda sceny operetkowej dokumentująca jej życie i działalność artystyczną, wydana została płyta CD z nielicznymi nagraniami radiowymi artystki przypominająca jej wspaniałą sztukę wokalną, odbyło się wiele imprez (koncertów, spotkań, prelekcji i projekcji) oraz ów wymieniony na wstępie konkurs wokalny.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, zgłosiło się do niego kilkudziesięciu młodych wokalistów reprezentujących różne szkoły, różne możliwości i doświadczenia wokalno-sceniczne. Bardzo kompetentne jury, złożone z pedagogów, wokalistów, gwiazd sceny operetkowej (Hanna Samson, Krystyna Tyburowska, Ryszard Karczykowski, Wojciech Jan Śmietana i Janusz Żełobowski) spośród przesłuchanych kandydatów wybrało chyba istotnie najlepszych, rozdzielając następująco główne nagrody:

 I nagroda – Magdalena Pilarz-Bobrowska (Kraków)

 II nagroda – Mateusz Zajdel (Warszawa)

 III nagroda – Ewelina Moskal (Kraków)

wyróżnienia:

Dorota Laskowiecka (Warszawa), Joanna Trafas (Kraków)

Przyznano także wiele nagród dodatkowych: Fundacji CZARDASZ za najlepsze wykonanie czardasza (Justyna Stolarska), Rodziny I. Borowickiej (M. Pilarz-Bobrowska), Opery Krakowskiej (E. Moskal), Fundacji PRO ARTE (Kamila Cholewińska i Tomasz Rak), dla najlepszego pianisty-akompaniatora (Renata Żełobowska-Orzechowska).

Koncert laureatów zgromadził liczną publiczność spontanicznie oklaskującą młodych wykonawców. O poziomie konkursu niech świadczą wypowiedzi jurorów i organizatorów: Głosy są, materiał też. To słychać i widać. Konkurs był nie tylko cenny, ale i potrzebny. Jego wyniki będą na pewno dyskontowane (R. Karczykowski). Jestem szczęśliwa, że wraca muzyka operetkowa, że znajduje zainteresowanie u młodych ludzi. Poziom konkursu oceniam wysoko (H. Samson – przewodnicząca jury). Jestem bardzo zadowolona, konkurs spełnił swe zadania, za dwa lata jego druga edycja! (Ewa Warta-Śmietana – prezes Fundacji CZARDASZ).

Dodatkową atrakcją koncertu laureatów konkursu, wieńczącego zmagania jego uczestników, był występ zaproszonych gości. Owacją na stojąco powitano częstych partnerów scenicznych Iwony Borowickiej: Kazimierza Pustelaka i Janusza Żełobowskiego. Obaj zaprezentowali znakomitą wręcz formę wokalną dając interesujące, godne naśladowania interpretacje. A duet z operetki Kraina uśmiechu zaśpiewany przez K. Pustelaka i E. Wartę-Śmietanę (będącą obecnie w świetnej dyspozycji artystycznej) – wzbudził długo nie milknący aplauz. Pięknie też zaprezentowali się i pozostali goście: Hanna Samson, Alicja Węgorzewska i Witold Wrona. To ciekawe, interesujące głosy. Wszystkim artystom towarzyszyli: Renata Żełobowska-Orzechowska (fortepian) i kameralny zespół „Strauss Ensamble” kierowany przez Artura Jaronia i Ludmiłę Worobec-Witek.

Jacek Chodorowski