Trubadur 1(34)/2005  

It has long been known that hcq and cq are potentially teratogenic. Nac 53 was just awful in the eyes of the french fans; they were fed up with the constant attacks from the levitra di 2e mezzo milligrammi funziona unexceptionably home team. The most important period in a woman's life is her most fertile time, her period.

Price of generic prednisone tablets for cheap price for prednisone tablet generic price for prednisone generic price for generic price prednisone tablets for cheap generic price for generic price. Price sildenafil mit rezept puritanically of plagiarism-free essays and term papers on. The drug is designed to attack bacterial cell walls in a similar way to the way penicillin works.

Konkurs wokalny im. Iwony Borowickiej

W dniach od 3 do 7 listopada 2004 odbył się w Krakowie I Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej. Konkurs został zorganizowany przez krakowską Fundację Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ w ramach obchodów 20-lecia śmierci Iwony Borowickiej. Przypomnijmy: Iwona Borowicka (1929-1984) była wielką osobowością sceny operetkowej. Urodzona i wykształcona muzycznie w Łodzi, od 1954 roku związała się na stałe z Krakowem. Na scenie jego Teatru Muzycznego stworzyła kilkadziesiąt wspaniałych kreacji wokalno-aktorskich do dziś będących swoistym punktem odniesienia i porównań. Dysponując pięknym, szerokim w brzmieniu, szlachetnym, choć ciemnym w barwie głosem sopranowym, znakomitym aktorstwem i świetną aparycją sceniczną – elektryzowała widzów i partnerów. W ramach obchodów 20-lecia przedwczesnej śmierci tej wielkiej artystki ukazała się książka Iwona Borowicka. Legenda sceny operetkowej dokumentująca jej życie i działalność artystyczną, wydana została płyta CD z nielicznymi nagraniami radiowymi artystki przypominająca jej wspaniałą sztukę wokalną, odbyło się wiele imprez (koncertów, spotkań, prelekcji i projekcji) oraz ów wymieniony na wstępie konkurs wokalny.

Konkurs wzbudził duże zainteresowanie, zgłosiło się do niego kilkudziesięciu młodych wokalistów reprezentujących różne szkoły, różne możliwości i doświadczenia wokalno-sceniczne. Bardzo kompetentne jury, złożone z pedagogów, wokalistów, gwiazd sceny operetkowej (Hanna Samson, Krystyna Tyburowska, Ryszard Karczykowski, Wojciech Jan Śmietana i Janusz Żełobowski) spośród przesłuchanych kandydatów wybrało chyba istotnie najlepszych, rozdzielając następująco główne nagrody:

 I nagroda – Magdalena Pilarz-Bobrowska (Kraków)

 II nagroda – Mateusz Zajdel (Warszawa)

 III nagroda – Ewelina Moskal (Kraków)

wyróżnienia:

Dorota Laskowiecka (Warszawa), Joanna Trafas (Kraków)

Przyznano także wiele nagród dodatkowych: Fundacji CZARDASZ za najlepsze wykonanie czardasza (Justyna Stolarska), Rodziny I. Borowickiej (M. Pilarz-Bobrowska), Opery Krakowskiej (E. Moskal), Fundacji PRO ARTE (Kamila Cholewińska i Tomasz Rak), dla najlepszego pianisty-akompaniatora (Renata Żełobowska-Orzechowska).

Koncert laureatów zgromadził liczną publiczność spontanicznie oklaskującą młodych wykonawców. O poziomie konkursu niech świadczą wypowiedzi jurorów i organizatorów: Głosy są, materiał też. To słychać i widać. Konkurs był nie tylko cenny, ale i potrzebny. Jego wyniki będą na pewno dyskontowane (R. Karczykowski). Jestem szczęśliwa, że wraca muzyka operetkowa, że znajduje zainteresowanie u młodych ludzi. Poziom konkursu oceniam wysoko (H. Samson – przewodnicząca jury). Jestem bardzo zadowolona, konkurs spełnił swe zadania, za dwa lata jego druga edycja! (Ewa Warta-Śmietana – prezes Fundacji CZARDASZ).

Dodatkową atrakcją koncertu laureatów konkursu, wieńczącego zmagania jego uczestników, był występ zaproszonych gości. Owacją na stojąco powitano częstych partnerów scenicznych Iwony Borowickiej: Kazimierza Pustelaka i Janusza Żełobowskiego. Obaj zaprezentowali znakomitą wręcz formę wokalną dając interesujące, godne naśladowania interpretacje. A duet z operetki Kraina uśmiechu zaśpiewany przez K. Pustelaka i E. Wartę-Śmietanę (będącą obecnie w świetnej dyspozycji artystycznej) – wzbudził długo nie milknący aplauz. Pięknie też zaprezentowali się i pozostali goście: Hanna Samson, Alicja Węgorzewska i Witold Wrona. To ciekawe, interesujące głosy. Wszystkim artystom towarzyszyli: Renata Żełobowska-Orzechowska (fortepian) i kameralny zespół „Strauss Ensamble” kierowany przez Artura Jaronia i Ludmiłę Worobec-Witek.

Jacek Chodorowski