Witajcie,

According to the world health organization, propecia is the bestselling medication for the treatment of androgenic alopecia in women. However, i do know a woman who has used nolvadex Maldon kaufen propecia in the past and she has not taken blood pressure medications. The canada pharmacy site will send you a message when the pharmacy you selected has a new medicine available.

Some physical activities are important in improving your health, too. Progesterone, also known as https://saiheritagebanquet.com/94565-map-69237/ estrogen, is a hormone that stimulates the uterus to produce breast milk or pregnancy hormones. You are likely to experience some of these side effects if you take a high dose of clomid over time.

Rok 2002 jest zgodnie z uchwałą Sejmu Rokiem Jana Kiepury. 100. rocznicę urodzin wielkiego polskiego śpiewaka chcielibyśmy uczcić wydając kilkustronicowy Dodatek Kiepurowski. Będzie to, po ubiegłorocznym Dodatku Moniuszkowskim, nasze drugie monograficzne wydawnictwo. Prosimy Was o pomoc w przygotowaniu Dodatku, teksty poświęcone Artyście, zdjęcia Kiepury.

W bieżącym sezonie operowym możemy w Polsce zobaczyć kilka inscenizacji Eugeniusza Oniegina. Postanowiliśmy więc „przesłuchać” odtwórców roli tytułowej – Mariusza Kwietnia, Marcina Bronikowskiego i Andrzeja Klimczaka, wywiady przedstawiamy w kolejności pojawiania się śpiewaków na scenach TW i WOK. Kontynuujemy również nasze rozmowy z dyrektorami polskich oper – w przyszłym numerze przedstawimy wywiad ze Sławomirem Pietrasem.

Nagrody im. Andrzeja Hiolskiego w II edycji zostały przyznane Ewie Podleś, Wojciechowi Drabowiczowi i Annie Cymmerman. Powoli zaczynają się prace nad III edycją, jesteśmy dumni, że mogliśmy włączyć się w przygotowanie nagrody przyznawanej za najlepszą kreację operową sezonu.

Życzymy miłej lektury.

Redakcja

Koncert dla „Trubadura” w Krakowie – J. Chodorowski

Robert Woroniecki w Poznaniu – H. Sypniewski
Poławiacze pereł w Poznaniu – A. Kijak
Wyprawa do Poznania – K.K. Gardzina

Opera to dla mnie prawdziwe emocje – Rozmowa z Mariuszem Kwietniem
Bel canto to balsam dla głosu – Rozmowa z Marcinem Bronikowskim
Wszystko wymaga rzetelności – Rozmowa z Andrzejem Klimczakiem

Fundacja im. Antoniny Kaweckiej – W. Górny
O korzyściach płynących z opery (i klubu „Trubadur”) – A. Kijak

Janusz Żełobowski – J. Chodorowski
Daniel Borowski – W. Górny

Verdi, Domingo, The tenor arias – J. Bukowińska
Bal maskowy Giuseppe Verdiego – A. Kijak

Boginki Ryszarda Wagnera – H. Sypniewski

Bel canto, głos człowieka wolnego – P. Krupka

Teatr Wielki w Łodzi – D. i M. Pulik

Carmina burana Carla Orffa w Szczecinie – A. Toczko
Dlaczego Teresa Żylis-Gara nie wystąpiła w Krakowie?! – J. Chodorowski
Teatro alla Scala w TW w Poznaniu – A. Toczko
Otello w La Scali – J. Piller
Peleas i Melizanda w Madrycie – T. Pirowski
Don Pasquale w WOK – K.K. Gardzina
Trzy wersje Don Giovanniego w Poznaniu – A. Toczko
Aida Wilsona w Brukseli – K. Skwierczyński
X Dni Muzyki i Teatru w Poznaniu – A. Toczko
Olśniewający duet – K.K. Gardzina
Tannhauser w Operze Śląskiej – T. Flasiński
Tannhauser na scenie Opery Śląskiej – J. Chodorowski
Otwarcie zastępczej La Scali – A.Z. Szlachta
Traviata i gwiazdy – D. Pulik
80. urodziny Renaty Tebaldi – A.Z. Szlachta
Quo vadis Nowowiejskiego – A. Toczko
Trzech Falstaffów – D. Pulik
Tosca w paryskiej Opera Bastille – K. Skwierczyński
Nagrody dla Stefana Sutkowskiego – K.K. Gardzina
130. rocznica śmierci Moniuszki, Tomasz Kuk jako Jontek – K.K. Gardzina, K. Walkowska

Apollo i Pasiecznik – K.K. Gardzina
Viva! Belcanto – J. von Musterwalde
Polskie nowości płytowe – J. Chodorowski

Zmarli

Varia
Kącik humoru

Zachwycająca sielanka – K.K. Gardzina
Tańczący umysł – K.K. Gardzina
Don Kichot w Poznaniu – M. Bielikowicz


Redakcja: Katarzyna K. Gardzina, Tomasz Pasternak, Krzysztof Skwierczyński, Agata Wróblewska, Jakub Wróblewski.

Stron: 44 Format: A4 Nakład: 320 egz.